Biografie, bianca marcovici

 1. https://wxwx.wordpress.com/carte-de-poezii-haifa-noembrie-2007/
 2. 6c.jpg 
  1. 6a0d65786b_coperta21.jpg

  2.  : http://ro.wikipedia.org/wiki/Bianca_Marcovici

  3.  poezia ştanţată pe copacul meu (preluare wikipedia) 

  4. Bianca Marcovici din Haifa
    Prezentă în “Dicţionarul General al Literaturii Române” (L/O) editat de ACADEMIA ROMÂNĂ, VOLUMUL IV, 2005
   sub îngrijirea academicianului  Eugen Simion

  5.  ”Bianca Marcovici (Grimberg) s-a născut în oraşul Iaşi în ziua de 22 iunie… Este absolventă a “Universităţii populare” de 5 ani şi a Liceului de muzică “Octav Băncilă”, (de 8 ani), secţia vioară. Este absolventă a “Facultăţii de Construcţii Civile şi Industriale”, “Institutul Politehnic” Iaşi, 1976. S-a căsatorit la Iaşi cu ing. Delu Marcovici născut la Dorohoi. Se stabileşte în Israel la 13 septembrie 1991 cu toată familia ( “Zinette Marcovici” (Ezra), “Noemi Marcovici” (Raz), “Delu Marcovici” şi cele două mame, Roza şi Ana. Şaul si Nathan, taţii s-au stins din viaţă în România iar mamele, ceva mai târziu în Israel (z”l ). Activează în Orchestra Comunitaţilor din Bucureşti şi Iaşi efectuând turnee în Israel, Elveţia şi Statele Unite ale Americii în perioada 1984-1987. A lucrat, timp de un an la Editura “Omnia”la Iaşi, 1990-1991 ca redactor pentru carte tehnică ( red. şef, Virgil Cuţitaru). A fost vicepreşedinta asociaţiei de prietenie România-Israel-filiala Iaşi, 1990-1991 (preşedinte , violonistul Bujor Prelipceanu). Lucrează în prezent ca ingineră, adj. şef de secţie la “Societatea de Electricitate” din Haifa, unde a primit statutul de permanent din anul 1993.
   Membră a U.S. România şi Filiala Iaşi unde figurează cu carnetul nr. 280, 1990 şi membră a “Asociaţiilor Scriitorilor Israelieni de Limbă Română” din anul 1991; Devine membra a Societăţii “Junimea” (1991) Iaşi, carnet semnat de scriitorul Val Condurache. A făcut parte din delegaţia scriitorilor israelieni de Limbă Română la Neptun la “Întâlnirea scriitorilor de pretutindeni”,de două ori,1996, 1999. (emisiuni la televiziune şi lansare de carte în cadrul colocviului).
   A colaborat şi colaborează la reviste literare din România, Israel, Germania şi revistele On line!
   – Este aleasă în Conducerea Asociaţiei scriitorilor israelieni de limbă română, 2001, prin Vot Secret. (se retrage din motive personale după circa 8 luni)-Recent i s-a îmbogăţit familia cu doi gineri sabri, adică născuţi în Israel, o nepoata, “Adi Ezra” şi doi nepoţi “Dori Raz” , “Ofir Raz” 2.04.2006
   A fost tradusă cu poeme în ebraică în antologii comune cu alţi autori de către Andrei Fischof, în plachetă de versuri, precum limba engleză, “18 poeme” Luiza Carol , în limba germana de către Radu Bărbulescu şi, în limba franceză de către Georges Astaloş şi Nicole Pottier.
   Debut în poezie: la rubrica “Diligenţa Poştală” semnată de poetul Emil Brumaru, (pseudonimul literar Blanca), Revista “Cronica”, Iaşi, 1981 şi în acelaşi an în Revista “Convorbiri Literare, red. şef Corneliu Sturzu.”
   Apariţii editoriale în România,Israel şi Germania:
   1. “Marii Anonimi” 1985, (culegerea de poezie editată prin concurs: aparut în “Invocaţii”) Editura “Junimea” Iaşi.
   2. “Ochiul Cuvântului”, 1987, Editura “Litera”, Bucureşti.
   3. “Dincolo de Paradis”, 1989, “Editura Litera”, Bucureşti.
   4. “Revolta Sângelui”, 1992, “Minimum”, Tel-Aviv.
   5. “Revolta Sângelui”, 1993,Editura “Cronica”,Iaşi.
   6. “Intermezzo”, 1992, “Menora”, Rehovot.
   7. “Casa din Noi”, 1993, Haifa.
   8. Dincoace de Paradis, 1994, Haifa.
   9. Schiţe pe Portativ (proză scurtă) 1995, Haifa.
   10. “Magia Pietrei”, 1995, Petah Tikva.
   11. “18 Poems”, plachetă de versuri în engleză în traducera Luizei Carol, Petah Tikva, 1996.
   12. “Ţara Extremelor / Land der Extreme”, ediţie bilingvă, împreună cu Radu Bărbulescu, München, 1997 (carte în care a fost premiat traducatorul cu premiul
   “Haim Ianculovici”, la Haifa, 1998).
   13. “Mămăligă şi Caviar”, Haifa.1998.
   14. “Amprente”, Editura “Papyrus”, Tel-Aviv, 1999.
   15. “Amprente” editură “Clusium”, Cluj-Napoca, 1999,
   ediţia a-II adăuţită (cartea a fost expusă şi prezentată
   de criticul şi poetul Valentin Taşcu la Tg. de Carte de la Ierusalim, iunie, 1999).
   16. “Haifa zidurilor de sprijin“ editura “Cronica”, 2000, Iaşi.
   17. “Puterea cuvintelor”, editura “Minimum”, Tel-Aviv, 2001.(Oscarul Românesc la Tel Aviv pentru cea mai bună carte, 2.2.2002)
   18. “Întorcerea cuvintelor”, editura “Cronica”,
   reeditare a plachetei “Puterea cuvintelor”- 2001-Iaşi (Lansarea de carte a fost televizată, şi a avut loc la Neptun şi a fost prezentată de poetul Valeriu Stancu).
   19. “Cireşe amare”, ediţie care cuprinde şi poeme
   în limba germană şi engleză,editor şi traducator
   din germană Radu Bărbulescu, Munchen, 2002.
   20. “aburi de femeie”, Editura “Haifa”, 2004
   21.poezii alese, “puţin blond cu mult farmec”, editura HASEFER, BUCUREŞTI, 2004 (204 pagini, 20 de ani de poezie, ediţie de lux)
    
   22.”Lumini diafane”, Editura “Haifa”, 13 ianuarie,
   ediţie bilingvă, traducere în limba franceză , Nicole Pottier, 2006

  6. PREMIUL B.FUNDOIANU al A.S.I.L.R , Israel, 2006
   “Scriitori Români din Afara Graniţelor Ţării”, “Fundaţia Lucefarul” -dicţionar de Laurenţiu Ulici, Bucureşti, 1996.
   Dicţionarul “Scriitori şi Publicişti Ieşeni Contemporani”, Editura “Vasiliana” Iaşi, 2002, Autor Nicolae Busuioc “Scriitori israelieni de limba româna”, editura “Hasefer, ”Intocmită de Emanuel Aczel, 2003.
   A mai apărut în antologii colective şi, deasemenea în:
   – Culegerea “Menora”, Petah-Tikva, “Ramuri de măslin”;
   – “Iarna Verde”, antologie în limba ebraică de Andrei Fischof, Israel, 1997;
   – “Determination 2”, editată de Norman Simens, New Zealand, 1998;
   – Antologia “Arborele memoriei” şi “Poezia pădurii” în îngrijirea poetului Radu Cârneci, ediţie bilingvă, România, 1998, 1999 Editura “Orion” Bucureşti;
   – “Trei poeţi din Israel”, ediţie bilingvă, colecţia DL-Lyrikanthologien, în germană de poetul Radu Bărbulescu, München, 1999 (cartea a fost expusă la Târgul de Carte Leipzig, martie, 1999);
   – “Metafore româneşti din Israel”, Editura” Cronica”, 1998 şi 2000, sub îngrijirea poetului Valeriu Stancu “Scriitori din ţara sfântă” antologie de critică de Ion Cristofor, editura “Cluj-Star”, 2000;
   – “Spectre Lyrique” Anthologie de poezie Roumaine Contemporaine (volumul 1 şi 2) de Georges Astaloş, Editura «Europa», Craiova, 1999, “Editura Radio”, 2002 în limba franceză.
   Prezentă în Antologia”Şalom Haverim”de Radu Bărbulescu, 2004, München-26 de pagini, poezie israeliană.
   A apărut în antologia “ultimul val, prima generaţie ” site-ul poezie.ro editată de “Muzeul Literaturii Române2, 2005,Bucureşti
   Activează la Cenaclul “Junimea”, Iaşi (1981-1991).
   Debut la Cenaclul “În numele poetului” condus de poetul Cezar Ivănescu (grupaj apărut în revista “Luceafărul”)
   Prezentă în Colecţia “Izvoare”, Tel-Aviv 1992-2005 Revista “Argo”, Bonn.
   Revista “Archenoah” – limba germană
   Publicistică la Revista “Minimum” (Al. Mirodan) perioada 2002, Apare recent în revistele “Galateea, Balada, Argos, Agora, Respiro, Poezia “(unele din ele online).
   -Semnal, Canada
   ***
   Premii şi diplome în România şi Israel:
   Premiul “Tudor Arghezi” – Premiul II, Craiova, 1988;
   Premiul III “Romulus Guga”, Tg. Mureş, pentru cartea “Ochiul Cuvântului”, 1988;
   Premiul “Mihai Eminescu”; premiul III, Arad, 1989;
   Premiul “Sara şi Haim Ianculovici”, Haifa, 1992,
   Diploma de onoare “Arcadia”, Tel Aviv 1993 (Asociaţia scriitorilor) pentru cartea” Revolta sângelui”;
   Premiul III, COLUMNA NEWS secţiunea poezie,1966 Heidelberg
   Premiul “Irina Gorun”, Tel Aviv, 1997 (A.Culturală.Mondială.E.O.R);
   Premiul “Sara şi Haim Ianculovici” pentru traducerea în limba germană a plachetei “Ţara extremelor / Land der Extreme de către traducătorul poet, Radu Bărbulescu;
   Premiul “N. Palty-A.C.M.E.O.R., Tel Aviv, 1999 (pentru întreaga activitate literară şi volumul “Amprente” );
   “Diploma of Honor ”
   The 3 rd Word Congress of poets for Poetry Research and Recitation 2001 ,Iaşi ,Romani, July 21-24, 2001,
   cetăţean de onoare a oraşului Iaşi,diplomă semnată de primarul oraşului.
   Alte premii: Sâmbătă 2 februarie 2002 cu prilejul premierei de gală a revistei “Boema Boema” a avut loc festivitatea de înmânare a “Oscarului Românesc”:
   scriitoarea Bianca Marcovici a primit diploma pentru cartea anului: “Puterea Cuvintelor”, editura “Minimum”, 2001, Tel Aviv.
   Societatea Literară “Tibicus” din Iugoslavia-Uzidin a premiat-o pe poeta Bianca Marcovici cu premiul “1″ pentru poezie, la Concursul “Internaţional de poezie” ce s-a desfăsurat cu ocazia Festivalului Internaţional de poezie,ediţia VIII-a, Uzidin, 2001 (premiul i-a fost oferit în urma unui concurs sub motto şi nu propunere prin asociaţii).
   În urma unui concurs pentru poezie:
   Poeta Bianca Marcovici a primit unul din premiile ce au fost acordate în cadrul” Festivalului internaţional de creaţie literară” organizat de Centrul Cultural “Lucian Blaga” din Sebeş Alba . Distincţiile au fost oferite într-o sedinţă festivă la 14 Mai 2001. Poetei i s-a decernat premiul acordat de revista “Târnave”,revista Uniunii Scriitorilor din România, pentru ciclul de poezii “Puterea Cuvintelor”(din volumul cu acelaşi titlu)
   Referiri critice ale scriitorilor: Nicolae Manolescu, Sebastian Costin (z”l) Titus Popescu, Virgil Cutitaru, Florin Costinescu, Georghe Tomozei, Romulus Munteanu,Cristian Livescu, Emil Brumaru, Bogdan Dumitrescu, Al.Raf.Minimum, dr.Elena Ester Tacciu, Ioana Vasilescu, Simion Bărbulescu ,Radu Bârbulescu, Sorin Anca, Codrin Liviu Cuţitaru, Geo Vasile, Grette Tartler, dr.Iosef Eugen Campus, Luiza Carol,Ion Cristofor, Georges Astaloş, Al. Lungu, Al. Cistelecan Al. Suhor, Carol Isac, Ioan Holban,Iony Tuvia, Grigore Ilisei ,I.Schechter, Rodica Grindea, Vasile Iancu, dr.I.Eugen Campus, Vasile Baghiu, dr. Sergiu Levin, Constanţa Buzea, Victor Bârladeanu , Biti Caragiale, I. Rudel, prof.Liviu Moscovici, Adam Simantov, Boris Marian Mehr, Cezar Ivănsescu, Al.Singer, Al.Mirodan, Mirel Brateş, E.Marcu, Luiza Carol, Victor Sterom, Paul Cernat, Marian Drăghici, Niculina Oprea, Silviu Gongonea, Adam Simantov şi alţii.antologii:
   Die Suche läuft… – Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.
   Suchbegriff: Bianca Marcovici
   Sortieren nach PopularitätPreis aufsteigendAlphabet
   Ergebnisse 1-2 von insgesamt 2 Büchern:Nach fremdsprachigen Büchern von Bianca Marcovici suchenTrei poeti din Israel /Drei Dichter aus Israel (2000)
   von Luiza Carol, Bianca Marcovici, Ion Stiubea
   Verlag: Barbulescu, Radu-Florian, Broschüre 44 Seiten
   ISBN: 3930672456 ISBN-13: 9783930672455
   Preise vergleichen

   Shalom haverim!. Pace prieteni! Poezie contemporana din Israel /Friede, meine Freunde! Gegenwärtige Dichtung aus Israel (03. Dezember 2004)
   von Hedwig Brenner, Shaul Carmel, Luiza Carol, Andrei Fischof, Solo Har Herescu, Norma Harari T., Mioara Iarchi-Leon, Lila Julius, Tania Lovinescu, Bianca Marcovici, Noemi Pavel, Yehondav Perlman, Anita Rivin, Roy Runds, Deborah Sasson, Ion Stiubea
   Verlag: Barbulescu, R F, Taschenbuch 268 Seiten
   ISBN: 3930672871 ISBN-13: 9783930672875
   Preise vergleichen

   “poeme alese”, ediţie de lux,
   “puţin blond cu mult farmec”
   ed.Hasefer, Bucureşti, noembrie, 2004
   prefaţa , criticul Paul CERNAT
   antologie de autor apărută în România-
   se poate descărca din acest site (vezi rubrica “articole”)

   Despre carte au apărut deja recenzii sau semnale de carte ,cum ar fi prezentarea cărţii la TVI preluat de la TV Cultural, semnal făcut de scriitorul I.Bogdan Lefter.
   Lunetistul ( poetul Marian Drăghici) în “Ziua Literară” a semnalat-o publicând şi un grupaj de poeme din carte.
   Amalia Voicu si Ioana Coşereanu au recenzat antologia în revistele “Poezia” si respectiv, “Dacia Literară” din Iaşi.
   Nou
   Alte recenzii au apărut în Israel semnate de criticii AL.Mirodan, Carol Isac, Liviu Moscovici, Biti Caragiale, Lucian Zeev Herscovici, Rodica Grindea precum şi, Boris Marian Mehr la “Realitatea Evreiasca” Bucureşti.Recent a apărut şi o recenzie semnată de criticul dr. J. Eugen Campus pentru “Aburi de femeie”, oct.2005, şi cireşe amare sub katiuşe, martie, 2007 “Minimum’ Tel Aviv

   http://www.romanialibera.com şi”Argos”-Craiova, selecţia scriitorul Cosmin Dragoste.
   se poate citi la adresa:
   http://poezie.ro/index.php/article/101534/index.html
   Colaborări:”România Literară, Cronica, Convorbiri Literare, Contemporanul, Poezia, Galateea-Germania, Observator- Munchen ( perioadă permanent , prezentă în caseta revistei, Radu Barbulescu), Luceafărul-Bucureşti, Argos, Ultima oră-Israel, Orient Expres-Israel, Viaţa Noastră-Israel, Minimum-Israel, Contrapunct, Vatra, Viaţa Românească, Respiro On line, Poezia-Iaşi, Plumb-Bacau, Revista mea, Tribuna -Cluj, Tribuna Magazin-Israel, Facla, Poezis-Satu-Mare, Feed Back-Iaşi, Amurgul sentimental-Bucureşti, Tribuna Kraiot” şi altele…reviste din Germania, România, Israel
   colaborează la site-ul lui Ştefa N.Maier:
   http://www.romanialibera.com, ACUM – Revista AgoraONline unde a colaboarat, luna de luna timp de 3 ani.Ultima apartie , luna august, 2006!( LITERNET)
   Este invitată la “Zilele Convorbirilor Literare” , 22-24 aprilie unde citeşte din cărţi precum şi un grupaj inedit la Cenaclu U.S. Primeşte diploma şi premiu “Magna Cum Amiciţie”
   (red.şef Cassian Maria Spiridon) după maratonul de poezie desfăşurat în prezenţa unui numeros public la Atheneul Tătăraşi, Iaşi, aprilie 2005! Participă la emisiunea “Viaţa Cetăţii”, TVR Iaşi.

   – Apare în revistele On line în traducere în limba franceză, la adresa:
   http://www.literra.eu
   -Este prezenta în dicţionarul Muzeului National România On line!
   ultima recenzie:
   -Paul Scheveger, cronică de lectură, “lumini diafane”, Editura Haifa, Israel, pag.20, Viaţa noastră,Tel Aviv, nr. 16 802, 23 iunie, 2006
   Cartea “lumini diafane” este prezentata la TVRI la emisiunea “scrieţi-ne, noi vă răspundem”, 26 august.

   Poeta primeşte premiul” B.Fundoianu ” (Benjamin Fondane) pentru întreaga activitate poetică, premiul Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română, Tel Aviv, 4.decembrie 2006
   SEMNAL
   “Cireşe amare sub Katiuşe”, editura Haifa este comentata de către criticul Carol Isac în cotidianul :Ultima oră, Tel aviv urmată de o semnalizare a volumului, citind din cotidian la TVRI la emisiunea “cuvântul care uneşte”, decembrie, 2006
   *extrase şi în Realitatea Evreiasca, 30 aprilie, 2007 semnal semnat de poetul Boris Marian.
   Lumini diafane : [versuri] / Bianca Marcovici. – Marcovici, Bianca. – [Israel] : Editura “Haifa”, 2006. – 108 p. ; 17 cm
   COTA: I158729

   Cirese amare : poeme / Bianca Marcovici. – Marcovici, Bianca. – Munchen : Editura Radu Barbulescu, 2002. – 119 p. ; 20 cm. – 3-930672-79-0
   COTA: II315575

   Putin blond cu mult farmec : poeme alese / Bianca Marcovici ; pref. de Paul Cernat. – Marcovici, Bianca. – Bucuresti : Hasefer, 2004. – 204 p. ; 21 cm. – 973-630-055-2

   COTA: II315576 Dincolo De Paradis
   by Bianca Marcovici
   ISBN 973-43-0022-9 / 9734300229
   Title Dincolo De Paradis
   Author Bianca Marcovici
   Publisher Editura Litera
   Country Romania
   Edition Hardcover

   Nou:
   Cireşe amare sub katiuşe : (poeme si proza, jurnale) / Bianca Marcovici. – Marcovici, Bianca. – Haifa : Editura
   Haifa, 2006. – 99 p. ; 21 cm. – Contine bibliografie
   COTA: II317199

   site-ul:
   Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti
   Zweisprachig
   —-
   Bianca MARCOVICI
   Ţara extremeleor / Land der Extreme
   Poeme
   München 1997
   ISBN 3-930672-17-0
   ***
     grupaje de versuri publicate:
   revista Vatra, nr 4-5, 2007

  7. Revista Izvoare, Tel Aviv, 2007

  8. impactul virtualului, Haifa, noembrie, 2007

  9. Biblioteca Universitară, Bucureşti,

  10. Impactul virtualului, versuri, prefaţa de Carol Isac-Marcovici Bianca , Haifa, 2007, fotogra.21 cm

  11. Cota.II318896

  12. a fost lansata la I.C.R-TEL AVIV, 12 MARTIE, 2008 preyentată de Gina Sebastian Alcalay

  13. Recenzii apărute  în revistele „Minimum” semnate de Andrei Fiscof, prf. Sanu Snger,

  14. Liviu Moscovici semnează o recenzie şi preyentare legată de Lansarea de carte de la I.C.R. TEL AVIV

  15. Lucian Zeev Herşcovici semnează o recenzie în Expres Magazin, Tel Aviv, iunie, 2008

  16. Dilemateca Bucureşti semnata de criticul dr. Codrin Liviu Cuţitaru

  17. Colaboratoare la Viaţa noastră, Tel Aviv la rubrica :În goana timpului

  18. 31.07.2008

  19. CARTE NOUA, ARTA NUDULUI POETIC, 1 IUNIE, 2013

9 gânduri despre &8222;Biografie, bianca marcovici&8221;

 1. Dragi prieteni cu prilejul Anului Nou „Rosh Hashanah” va dorim sanatate,
  bucurii, impliniri si mult succes in activitate.
  „Fie sa vi se scrie un an bun”!
  Cu stima:
  Simona Constantin, Mihaela Dinca si Ioana Nitescu

  ––
  Serviciul Roman – Radio Romania International

  ro.rri.ro

 2. Ultimul tren

  A murit Muza mea, iubirea

  Cum sunetul unui tren care

  Se îndepărtează din gară …

  Ne umanizăm treptat

  şi ne pierdem în aerul pufaitor al locomotivei

  O noua Anna Karenina

  Pipăie şinele de tren

  Rochia de dantela atrage

  atentia conducatorilor de tren

  Numai tu nu privesti înapoi.

  levana


  solstiţiu

  eu cred că am fost blestemată să fac lucruri pe care le detestam în şcoală şi facultate. mi-am dat seama adunînd notaţiilor mele foi fară sfârşit… eu cred că trebuie sa rup vraja blestemului. ca şi cum inima mea ar fi stat.
  levana

 3. L-am cunoscut pe domnul Moscovici in anul 1991, cand am inceput sa lucrez ca bibliotecar. Era un om deosebit, care prin tot ceea ce facea se dovedea a fi un OM deosebit, spirit cald si de care te puteai apropia fara teama. Un adevarat erudit in domeniul biblioteconomiei, care a ajutat multi colegi, care m-a ajutat si pe mine cand am avut nevoie de un sfat sau de o incura- jare. Este o mare pierdedre pentru toti cei care l-am cunoscut ( uneori cand imi aminteam de domnia-sa, stiind ca nu era in tara, de undeva din interior cava imi spunea ca il voi mai intalni. Dar, se pare ca a vrut sa plece asa, pe nestiute, discret, fara sa tina seama ca vom ramane mai saraci fara domnia-sa.Sincere condoleante familiei , doamnei Moscovici , pe care o cunosc din perioada liceului – si domnia-sa – o persoana deosebita, desi nu am astudiat limba rusa cu dumneaei. Dumnezeu sa va aiba in paza Sa, domnule Moscovici!

 4. Frumos Bianca, foarte frumos. Am tras o linie la data de 2 sept. 2010 si am masurat cariera unei poete, vesnic prezenta in cele mai departate colturi ale lumii, ale celor doua tari-mame. Mult talent, munca nedefinita atunci cind faci un lucru care cu adevarat iti place, premii aprecieri,mereu in centrul cercurilor de poeti, scriitori, critici, oameni de cultura. Gindeste-te ca inca n-ai ajuns la jumatatea vietii, cu ocazia noului an iti doresc putere sa continui si sa reusesti sa redai viata, asa cum o vrei, dar si cum n-o vrei cind ciresle sint amare. Mult succes!!

 5. ALTEIA
  au trecut trenurile
  a venit iarna
  ne controlam pulsul cu acele pline de cannabis
  cu priviri fratricide iti tinteam talia si dedesubtul frazelor care incep cu D
  Destul ne-am iubit ziceai
  Destula cafea ai pus in ceasca.
  Desigur, moartea nu ne va desparti.

  Am numarat unghiile de la picioare
  Am strecurat in buzunare foi de ziar din care tipau degete taiate
  Totul parea o farsa scrisa pe un pergament
  chiar telefonul facea grimase mizantropice
  vroiam sa dorm cu tine intr-un hamac atemporal
  imi cresteau frunzulite din frunte si tu le rupeai docila
  ca sa nu fiim vazuti
  in acea decrepire de amanti izgoniti..

 6. Întâmplări ciudate nepovestite încă de prin anul 1957!
  Am fost un copil poznaş dar fără voia mea. Îmi amintesc că mereu aveam intenţii foarte bune dar toate se terminau rău.
  Eram cam des închisă în casă până la venirea mamei de la piaţă. Se ducea de cu noapte la Hala Centrală din Iaşi să mai prindă câte un rând la carne, sau la alte alimente mai ieftine! Uneori stătea la coadă ore întregi!
  Plecaţi mă lăsau în grija fratelui meu Eli. Dar diferenţa de vîrsta dintre noi era de 6 ani! Aşa că el pleca la şcoală iar eu îmi făceam de cap până la venirea mamei. Deci îmi amintesc deci una din intenţiile mele bune, ca să atrag atenţia copiilor care se perindau în faţa geamului meu din dormitor de la etajul întâi. Tata fusese plecat în delegaţie la Budapesta. S-a întors fericit cu un cadou pentru mama mea. Metri pătraţi de material culoare perlei cu picături ovoidale, verzui pentru o rochie cel puţin. Mama mea a fost croitoreasă cu multă clentelă evreiască, aşa că o puteam imita, avea toate ustensilele de croitorie la îndemâna mea. Mi s-a părut că e potrivită o bucăţică de material pentru păpuşa mea. Aşa că m-am apucat de croit. A fost necesară şi o gaură centrală pentru ca rochia să intre pe gâtul păpuşii. Le-am aratat-o aşa îmbrăcată prietenelor mele de peste geam. Le-a plăcut foarte mult cum e îmbrăcată aşa că mi-au cerut şi ele material pentru rochiţe. Cred că am făcut cadou vreo doi metri pătraţi de material până la venirea mamei, tăiate în pătrăţele. Cert este că eu eram fericită de reuşita mea şi faptul că copiii mă admirau la geam. Mama mea s-a înfuriat tare. Bătaia însă mereu o căpătam de la tata care avea mână foarte grea…
  Aşa s-a întâmplat că într-o zi m-am căţărat pe şifonier. Doream tare mult să văd ce ascunde mama acolo! Am dat peste nişte hârţii care semănau cu bani dau nu erau bani. Îmi amintesc că am decupat parcă pe Ştefan cel Mare, coroana lui şi chipul. Dar după ce intrasem întrăo lamă care nimerise pe dulap. M-am şters în coborâre pe perete şi pe o pernă albă aflată la îndemână. Urme de sânge erau şi pe podea. Lama îmi intrase adînd sub unghie. La venirea mamei m-am ascuns sub pat în spatele unei valize. Nu m-a găsit imediat cu toate că ţipa ca din gură de şarpe! Cică „cineva i-a omorât copilul că erau urme de sânge pe pereţi, pe o pernă”…
  Până la urmă am ieşit de sub pat. A urmat alt interogatoriu ce am facut cu banii care erau ân fapt obligaţiuni Cec…Ascunsesem restul în cămară, vrei 20 de bucăţi. Nu reuşisem sa-mi duc opera la capăt. Sa decupez toate coroanele..Mama m-a ameninţat că mă spune lui tata. Aşa că, după ce am văzut că e ocupată cu gătitul mi-am făcut valiza punându-mi păpuşa şi pantofii cei noi şi am plecat de acasă. Aveam vreo 5 ani. Îmi doream să ajung la bunica care locuia pe strads Socola. Mi-am luat deci tot calabalâcul pe care îl puteam căra singură tocmai când afară se făcuse frig, cred că era minus 5-10 grade Celsius. Am aşteptat un tramvai care trecea destul de des prin faţa casei. M-am suit fără bilet după ce am aşteptat vreo doua tramvaie…Dar am avut mustrări de conştiinţă că nu am cumpărat bilet şi am coborât peste vreo două staţii, adică la Palatul Culturii. Nu am reuşit să trec strada singură. Zăpada era de înăltime suficientă. Nu am vrut să trec strada pentru că acolo mama îmi zisese cîndva că” ţiganii mişună şi mă fură şi mă bagă în sac” dacă merg singură! Aşa că am aşteptat necăjită la marginea drumului să treacă cineva matur. Eram un sloi de gheţă, roşie ca focul, nu aveam mănuşi. Îmi ieşea aburi din gură. După un timp, un tramvai a oprit în dreptul meu. A coborât însă… mama mea care ţinea în mînă un covrig. Eram lihnită de foame, nu mâncasem nimic până la ora aia. M-a luat de mână predându-mi covrigul încă cald. În seara aceea nu am mâncat bătaie de la tata…Mama a presimţit unde mă voi duce…adică la bunica! Cred că şi-au dat seamă cât de precoce eram! Oricum mă născusem la 7 luni şi avem prea multă personalitate, părinţii mei o remarcaseră!
  Bianca Marcovici

 7. Întâmplări ciudate
  personale [ ]

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  de bianca marcovici [Levana ]

  2013-08-14 | |

  Am fost un copil poznaş dar fără voia mea. Îmi amintesc că mereu aveam intenţii foarte bune dar toate se terminau rău.
  Eram cam des închisă în casă până la venirea mamei de la piaţă. Se ducea de cu noapte la Hala Centrală din Iaşi să mai prindă câte un rând la carne, sau la alte alimente mai ieftine! Uneori stătea la coadă ore întregi!
  Plecată mă lăsa în grija fratelui meu Eli. Dar diferenţa de vârsta dintre noi era de 6 ani! Aşa că el pleca la şcoală iar eu îmi făceam de cap până la venirea mamei. Deci îmi amintesc una din intenţiile mele bune, ca să atrag atenţia copiilor care se perindau în faţa geamului meu din dormitor de la etajul întâi. Tata fusese plecat în delegaţie la Budapesta. S-a întors fericit cu un cadou pentru mama mea. Vreo 6 metri pătraţi de material culoare perlei, cu picături ovoidale, verzui pentru o rochie cel puţin. Mama mea a fost croitoreasă cu multă clentelă evreiască, aşa că o puteam imita, avea toate ustensilele de croitorie la îndemâna mea. Mi s-a părut că e potrivită o bucăţică de material pentru păpuşa mea. Aşa că m-am apucat de croit. A fost necesară şi o gaură centrală pentru ca rochia să intre pe gâtul păpuşii. Le-am aratat-o aşa îmbrăcată prietenelor mele de peste geam. Le-a plăcut foarte mult cum e îmbrăcată aşa că mi-au cerut şi ele material pentru rochiţe. Cred că am făcut cadou vreo doi metri pătraţi de material până la venirea mamei, tăiate în pătrăţele. Cert este că eu eram fericită de reuşita mea şi faptul că copiii mă admirau la geam! Mama mea s-a înfuriat tare… Bătaia însă mereu o căpătam de la tata care avea o mână foarte grea…
  ***
  Aşa s-a întâmplat că într-o zi m-am căţărat pe şifonier. Doream tare mult să văd ce ascunde mama acolo! Am dat peste nişte hârţii care semănau cu bani dau nu erau bani. Îmi amintesc că am decupat parcă pe Ştefan cel Mare, coroana lui şi chipul său. Dar după ce intrasem într-o lamă care nimerise pe dulap. M-am şters în coborâre pe perete şi pe o pernă albă aflată la îndemână. Urme de sânge erau şi pe podea. Lama îmi intrase adînc sub unghie. La venirea mamei m-am ascuns sub pat în spatele unei valize. Nu m-a găsit imediat cu toate că ţipa ca din gură de şarpe! Cică „cineva i-a omorât copilul că erau urme de sânge pe pereţi, pe o pernă”…
  Până la urmă am ieşit de sub pat. A urmat alt interogatoriu ce am facut cu banii care erau în fapt obligaţiuni Cec… Ascunsesem restul în cămară, vrei 20 de bucăţi. Nu reuşisem sa-mi duc opera la capăt. Sa decupez toate coroanele..Mama m-a ameninţat că mă spune lui tata. Aşa că, după ce am văzut că e ocupată cu gătitul mi-am făcut valiza punându-mi păpuşa şi pantofii cei noi şi am plecat de acasă. Aveam vreo 5 ani. Îmi doream să ajung la bunica care locuia pe strada Socola. Mi-am luat deci tot calabalâcul pe care îl puteam căra singură tocmai când afară se făcuse frig, Am aşteptat un tramvai care trecea destul de des prin faţa casei. M-am suit fără bilet după ce am aşteptat vreo doua tramvaie…Dar am avut mustrări de conştiinţă că nu am cumpărat bilet şi am coborât peste vreo două staţii, adică la Palatul Culturii. Nu am reuşit să trec strada singură. Zăpada era de înăltime suficientă. Nu am vrut să trec strada pentru că acolo mama îmi zisese cândva că ” ţiganii mişună şi mă fură şi mă bagă în sac” dacă merg singură! Aşa că am aşteptat necăjită la marginea drumului să treacă cineva matur. Eram ca un sloi de gheţă, roşie ca focul, nu aveam mănuşi. Îmi ieşeau aburi din gură… După un timp, un tramvai a oprit în dreptul meu. A coborât însă… mama mea care ţinea în mână un covrig. Eram lihnită de foame, nu mâncasem nimic. M-a luat de mână predându-mi covrigul încă cald. În seara aceea nu am mâncat bătaie de la tata… Mama a presimţit unde mă voi duce…adică la bunica! Cred că şi-au dat seamă cât de precoce eram! Oricum mă născusem la 7 luni şi avem prea multă personalitate, părinţii mei o remarcaseră deja!Capra cu trei iezi e o poveste modernă. Mai târziu s-a născut şi sora mea!
  *
  Nu ştiu cum să încep povestirile mele prin care am trecut ca o răţuşcă pe apă, amintiri ciudate dar bine întipărite în minte, chiar dacă nu au dată exactă sau, să zicem legături între ele: Imi amintesc o întâmplare petrecută în timpul unui spectacol- concert, în unul din oraşele Elveţei, probabil Berna. Spectacolul era dat de copiii şi orchestra Comunităţilor reunite din România pentru evreii din localitate, concert de binefacere pentru Israel.Vioara mea m-a plimbat peste mări şi ţări într-o poveste adevărată. Spectatorii aplaudau cu picioarele făcând un zgomot neobişnuit. Concertul a avut şi un moment de necrezut! Deodata am fost anunţaţi să părăsim sala, la fel şi spectatorii, pentru că o bombă ar trebui să explodeze…Lucrurile s-au precipitat, evacuarea luând ceva timp. M-am trezit vis-a-vis de clădirea din faţă noastră, cea în care am concertat aşteptând ceva fără nume, poate o explozie … !Dar nu s-a întâmplat nimic şi, după un timp am fost rechemaţi în sală. Circulau zvonurile că a fost dezamorsat ceva… la subsol… sau a fost un simplu telefon a cuiva care a vrut să ne facă rău sunând a atentat, chiar dacă elveţienii sunt neutri. Scaune cu rotile cu invalizi circulau în faţa noastră, probabil spectatorii evacuaţi. Spectacolul a reînceput din nou. S-a cântat a Ydisshe Mame, spectatorii plângeau, la fel şi noi. Nu îmi amintesc decât lacrimile care le înghiţeam , unele căzând pe vioara mea care cânta acea melodie sfâşietor de tristă. Mi-am amintit toate astea, după ce am urmărit un documentar la posturile de televiziune franceze chiar acum câteva zile. Prezentau documente autentice prin care Elveţia a semnat cu Hitler un document discriminatoriu, în perioada anilor 1938-42. Pentru ca refugiaţii evrei să nu poate trece graniţa spre Elveţia s-a convenit ca paşapoartele lor să fie ştampilate cu litera „J” pe prima pagină! Asta da, NEUTRALITATE! ***O altă întâmplare s-a petrecut recent, într-o excursie în Germania Am ajuns şi la Terminalul 17, acolo de unde evreii au fost deportaţi! Şinele şi peronul erau marcate cu datele când au ieşit fiecare convoi cu evreii trimişi în lagăr. Maimult am văzut harta” soluţia finală” atârnată pe un perete laun muzeu, dar nu vreau să intru în amănunte. Seara am fost duşi cu toţii undeva să mâncăm, la un înafara Berlinului. Dincolo de castelul medieval erau adunaţi o mulţime de tineri care priveau la un ecran imens, un meci de fotbal. Suporterii germani cântau fericiţi că echipa lor a câştigat tocmai când noi ieşeam din castelul- restaurnat pe la ora 12 noaptea. Am urcat într-un autobuz cu etaj ce ne aştepta. Încercările suporterilor beţi de a pătrunde în autobuzul nostru unde eram numai femei, au fost destule. Cu greu ghidul nostru a reuşit să-i îndepărteze. Pocnitori şi petarde explodau peste tot. Autobuzul a reuşit până la urmă să se desprindă de mulţime. După aproape 15 minute de călătorie autobuzul nostru care mergea cu o viteză care depăşea limitele admise a luat foc. Flăcările şi fumul s-au răspândit repede pornind de la etajul doi, după care a cuprins partea din spate a autobuzului. Şoferul a oprit brusc autobuzul şi gesticulând ne-a cerut tuturor să coborâm repede. Evacuarea a fost complicată, mai ales pentru colegele de la etaj. Fetele erau vesele ca după petrecere. Ne-am adunat pe un câmp deschis pe o noapte cu lună plină. Fetele chicoteau. Nu au înţeles pericolul unei explozii. Şoferul a chemat poliţia şi ambulanţa. Poliţia a ajuns în cîteva minute ca şi ambulanţele, drumurile au fost blocate în apropierea Berlinului. Mai târziu au sosit două autobuze noi, în care ne-am urcat şi am plecat cu toate, considerând că sărbătorirea colegială a ” Zilei femeii” şi-a depăşit menirea festivă. Diverse presupuneri m-au pus mult pe gânduri. Nu am aflat nici până azi ce s-a întâmplat de fapt.
  BIANCA MARCOVICI

  • DIAVOLUL-POET
   Diavolul -poet a murit crezând că
   DUMNEZEU îl protejează…
   A fost călcat în picioare de oamenii
   Cuprinşi de panică.

   A fost ucis în învălmăşeală,
   Cred că au murit şi alţii
   Din cauza confuziilor şi a îmbrăcăminţii,
   Mai toţi s-au îmbrăcat la fel ca el
   Crezând în megalomania lui…
   *
   Eu îţi citesc poezia pe dinăuntru
   Mă uit la ea ca la o rochie
   Privită pe dos.
   Mă uit la cusături, La tighel,
   Fac tivul, lucru de mână migălos.
   Vezi bine,
   Un lucru trebuie privit întotdeauna
   Pe dinăuntru…
   Să vezi mâna care a cârpit-o,
   Să poţi mângâia rochia,
   Doar e ceva drag…
   Tristeţea mea e tristeţea celor
   Care simt la fel.
   Bianca Marcovici
   12-11-09

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s