VISUL ALBASTRU

piatra lunii
nu râde, piatra lunii e neagră
am atins-o la muzeul aeronautic din america
visului albastru, e triunghiulară, ţinută în menghina specială să nu fie furată, e o piatră celebră neornamentală, mi-am pus atunci o dorinţă
 să fie asociată cu piatra noastră de la Ierusalim,
aia de 6oo de tone, care plânge.. plânge..
 am încercat să’i şterg lacrimile mi-e sete,
partea nevăzută a lunii e ca un craniu de om au pozat-o,
 e acolo, privită din satelit, alături de macheta avionului lui Vlaicu
mă arde mâna uneori,

e semnul lunii în căuşul palmei mele, e semnul meu să ard.

BIANCA MARCOVICI

Eveniment la Casa Scriitorilor, Tel Aviv

Ieri 27 Martie a avut loc la Tel Aviv la Casa Scriitorilor o seară literară

onorată de prezenţa a trei scriitori de limbă română:

Harry Ross, poeta Bianca Marcovici şi scriitorul Alexandru Andy

care au citit din operele lor. Introduşi publicului de doamna Franisca Stoleru de la ASILR, cei trei au prezentat scurte biografii şi ne-au citit fragmente din cărţile lor noi apărute. Am remarcat vitalitatea d-lui Ross, care la 93 de ani e activ, lucid şi plin de vervă. Alexandru Andy ne-a delectat cu glume şi texte pline de umor spre deliciul publicului aflat în sala de lectură. Despre noua carte a doamnei Marcovici, apărută recent în România sub egida editurii Tipo Moldova ne-a vorbit autoarea iar subsemnatul şi-a permis să adauge câteva rânduri despre remarcabila poetă de limba română :

***

Când am întâlnit-o pe Bianca acum vreo 5-6 ani mi-a oferit o carte de vizită:

Bianca Marcovici – inginer – poet. Am zâmbit în sinea mea, ce combinaţie imposibilă

mi-am zis, câţi ingineri ai preciziei deterministe reuşesc să producă poezie ? Dar citind-o şi cunoscând-o de aproape mi-am amintit de o fabulă a budismului în care aflăm că Budda traversează în plin soare un deşert fierbinte. Zeii, cam 32 la număr, îngrijoraţi de starea tânărului îi apar în faţă şi oferă fiecare la rândul său câte o umbrelă de soare, iar Budda, ca să nu jignească zeii, se multiplică în 32 de Budda. La fel şi Bianca îşi multiplică personalitatea navigând între inginerie, familie, copii şi nepoţi ca să găsească timp pentru poezie, adevăratul său violon d’Ingres. Poezia Biancăi este înşurubată în realul nostru complicat, post modernist, existenţialist dar în aceiaşi răsuflare romantic prin speranţele la o lume utopică în care adevărul, sinceritatea, cinstea, pacea devin valori şi ţinta poeziei. Între fier, betoane şi cotidianul nostru dur Bianca Marcovici ne aruncă din Haifa, un COLAC DE SALVARE:

„Sinceritatea este cea mai mare minciună

cel mai mare nonsens

poţi fi sincer sau nesincer numai faţă de tine

eu sper să fiu sinceră totdeauna..

Am simţit Sabia lui Damocles deasupra capului

eroarea pe care am făcut-o netrăind fiecare clipă

sufocându-ne în traume, uneori inventate!

Cei care ne-au părăsit au fost prevăzuţi cu colac de salvare.”

Poeta manipulează cuvintele cu extremă uşurinţă, ne răsfaţă cu vorbe, ea compara viaţa cu un „lift în care urci, apoi cobori mai opreşti prinţe etaje ca să ajungi la minus 2, acolo sub pământ..”

Poate de aceea ne avertizează să nu abandonăm reveria virtuală a esteticului construit din vorbe, aşa cum face în „Păşeşte încet printre ierburi”:

” ..nu reveni la concret

lasă-ţi pulsul să accelereze

rimele pierde-le printre rânduri

Rodrigo adu-ţi aminte Rodrigo

păşeşte încet

printre ierburi doarme cineva..”

Bianca este permanent conectată la realitate, poezia ei este o cronică a Israelului modern, a oraşului Haifa, a muzeelor din Cezarea, a catiuselor căzute în nord, catastrofalul incendiu al Carmelului, dar şi a moralei noastre ciuntite, care o afectează, după cum vedem în „Parfum de femeie”:

„pe strada mea copacii au înflorit sfidător de frumos

pentru o ţară care te ucide prin căldură, frică,

sufocându-ne prin lipsa de tandreţe

n-am mixer de cuvinte

simte-mă zilnic! ”

Închei cu admiraţie, cu felicitări pentru noua sa carte de poezii, mereu actuale, mereu proaspete, axate pe toate faţetele exterioare sau intime ale conştiinţei noastre.

Până la tine Bianca

(şi nici după tine )

n-a copilărit nimeni

de o mie de ori ..

Adrian Grauenfels
(c)
2012

Sonata morţii

Sonata morţii- autor: Paul Celan
Publicat de Maria Sava în Martie 24, 2012 la 2:40pm în ”Arhiva literaturii clasice”( proza, eseuri, poezie)
Trimitere mesaj Vizualizare Discuţii
.Lapte negru al zorilor bem seara
bem la amiază şi dimineaţa bem noaptea
îl bem şi îl bem
săpăm o groapă în văzduh în care zaci înghesuit
Un barbat e în casă el se joacă cu şerpii el scrie
el scrie când se însereaza în Germania părul tău de aur Margareta
îşi scrie scrisoarea şi fuge în faţa casei şi fulgeră stelele
îşi fluieră dulăii
îşi fluieră evreii să iasă în faţă îi pune să sape o groapă în pământ
el ne porunceşte să cântăm de dans.

Lapte negru al zorilor te bem noaptea
te bem dimineaţa şi la amiază şi te bem seara
te bem şi te bem
Un bărbat e în casă el se joacă cu şerpii el scrie
el scrie când se întunecă în Germania părul tău de aur Margareta
Parul tău de cenuşp Sulamita noi săpăm o groapă în văzduh în care zaci
neînghesuit
El strigă scobiţi mai adânc în pământ voi unii
voi ceilalţi cu glasurile cu instrumentele
îşi smulge arma din centură o agită ochii lui sunt albaştri
infigeţi mai adânc cazmalele voi unii voi ceilalţi cântaţi mai departe
de dans

Lapte negru al zorilor te bem noaptea
te bem la amiază te bem seara
te bem şi te bem
Un barbat e în casă părul tău de aur Margareta
părul tău de cenuşă Sulamita el se joaca cu şerpii

El strigă cântaţi morţii cu dulceaţă moartea este un meşter din
Germania
el strigă trageţi mai melancolic arcuşul pe viori apoi înalţaţi-vă
ca fumul în văzduh
acolo aveţi o groapă în nori în care zaci neînghesuit

Lapte negru al zorilor te bem noaptea
te bem la amiază moartea e un meşter din Germania
te bem seara şi dimineaţa te bem şi te bem
moartea este un meşter din Germania ochiul îi este albastru
te loveşte cu glonte de plumb te nimereşte
un bărbat e în casă părul tău de aur Margareta
el îşi asmute dulăii asupra noastră el ne dăruieşte o groapă în văzduh
el se joacă cu şerpii şi visează moartea este un meşter din Germania

părul tău de aur Margareta
părul tău de aur Sulamita

Cronica veche, martie, 2012

AVATARURILE
LUI DORIN
Prin anii ’70-’80, mă vizita la redacţia „Cronicii” (ce încă nu
devenise veche) un june pe cât de înalt, pe atât de timid. Parcă se
jena, cât de alonja lui, cât de faptul că, iată, te deranja de la treburi
infinit mai importante, cu solicitarea de a-i citi nişte versuri sau doar
cu simpla lui prezenţă. La vremea aceea, redacţia era un fel de
„poiană (intelectuală) a lui Iocan”, pe acolo se perinda cam toată
floarea cea vestită a literarei urbe, în colocviale deseori spumante.
Dacă tu erai prins, de-un exemplu, într-o partidă de şah, cu Ioanid
(Romanescu) sau cu Stelică (Baboi), ce părea a nu se mai termina,
vizitatorul filiform şi nevorbăreţ făcea doar un pic de umbră pe-acolo
şi dispărea la fel de discret cum apăruse. În alte zile şi în alte
împrejurări, acelaşi tânăr, ce părea a-i fi teamă şi de el însuşi,
devenea vehement, intempestiv şi intolerant, de te întrebai dacă
e una şi aceeaşi persoană… Nici mania şahului (la mine), nici
timidităţile sau „ieşirile” (la el) nu ne-au împiedicat să păstrăm o
statornică amiciţie, chiar dacă, ani la rând, a intrat, aşa-zicând, în
fondul pasiv. „Valorile mele de căpătâi sunt iubirea, prietenia şi
literatura”, îi mărturisea Dorin Popa (căci despre el e vorba în
propoziţie) într-o convorbire de la mijlocul anilor ’90, regretatului
Val Condurache. „Eu n-am alte bucurii în afara acestora. Nu
petrec, nu joc şah sau table, nu colecţionez timbre, nu-s băutor
de alcool, nu pescuiesc, nu călătoresc, nu merg în vizite, nu mă
zbat pentru funcţii etc.”
Pentru acest, în fond, singuratec, atât de abstras ludens-ului şi –
de la un moment dat – oricăror alte excese, „schimbarea la faţă a
României”, din finele lui’89, a însemnat o adevărată eliberare de
complexele ce, probabil, îl bântuiau. In scurtă vreme, marele timid a
devenit, cu adevărat, un personaj al lumii literare şi publicistice.
Nevoia de comunicare, de „colocviale”, l-a lansat în publicistică.
Paginile revistelor „Cronica”, „Timpul”, „Contemporanul”, sau ale
ziarului „Monitorul” (ulterior, „Ziarul de Iaşi”), din anii ’90, sunt doldora
de interviuri, de anchete şi mese rotunde provocate de el. Se poate
spune, fără teama de a greşi că, în acei ani, Dorin Popa a fost
nomber one al presei culturale ieşene şi nu numai. Figuri exemplare
şi / sau controversate de intelectuali, scriitori, prelaţi (de-ar fi să-i
amintesc doar pe Petre Ţuţea, părintele Galeriu, părintele Cleopa,
Mihai Ursachi, Neagu Djuvara, Nicolae Manolescu, Ana Blandiana,
Nicolae Breban, Andrei Pleşu, Mircea Dinescu, Liviu Antonesei) se
confesează, filosofează sau vituperează, în pagini ardente,
aşteptate cu nerăbdare de cititor. Căci anii ’90 au fost anii mărturisirii,
ai exorcizării răului dinlăuntru unui sistem, ai catharzisului. Iar
publicistul s-a pliat pe această acută tentativă de spovedanie, cum
îşi şi intitulează una din plachetele lirice.
Concomitent, poetul intră într-o stare de eflorescentă
expansiune, îi apar cărţi care zăcuseră – fără motiv – în sertar,
sau altele, scrise în dezinhibiţia unui mărturisitor ce-şi pune
sufletul pe tavă. Este copleşit de comentarii elogioase şi de
premii, interne şi internaţionale. Pe cel care tocmai mărturisea
că nu agreează călătoriile, îl afli la Marsilia sau la Genova, la
Haifa sau tocmai la Seul, ori în sala de festivităţi a hotelului
„Unirea”, din Iaşi, împodobit ca „Prinţ al Poeziei”, cu tiară şi
hlamidă, şi numai bun de eternizat pe peliculă.
Mă obişnuisem cu el la „Monitorul”, unde se desfăşurau
adevărate campanii de revizuire şi reaşezare a valorilor literare (mai
ales) ieşene, cu participarea celor mai „forţoşi” scriitori, îndeosebi a
„lupilor tineri”, care „mâncau oi / fără deosebire de rasă / şi
apartenenţă politică” (spre a ne şi autocita). Brusc, fostul profesor de
fizică, publicistul în continuă ebuliţie, lasă baltă, topârceanian, „toate
interesele” de acest soi şi se dedică, academic, Ştiinţelor
Comunicării, în care chiar devine expert. Publicistul activ şi (uneori)
excesiv a dispărut, spre a face loc unui teoretician, formator de
virtuali practicieni în ale gazetăriei. S-ar părea că, în zece ani, Dorin
Popa şi-a „îndeplinit toate profeţiile politice”, publicistice şi literare.
Dar, mă întreb, ar putea zice el, ca şi Bacovia: „Sunt fericit.”? În mod
sigur, nu. De altfel, şi mărturisirea bacoviană trebuie luată ca o
imensă (auto)ironie. Peste toate, „legea porcăriei universale” – că ce,
altceva? – l-a adus în situaţia de victimă a urmaşilor unei victime
imprudente, al cărei autor involuntar a fost. I-ar trebui, pe câte se
pare, şapte vieţi, spre a plăti daunele pretinse de necruţătorii urmaşi.
Avatarurile lui poetice şi existenţiale sunt de aflat într-o recentă,
edificatoare antologie, Povestea mea: alia avatar, apărută la Editura
Dacia XXI, în colecţia „Poeţi contemporani”. Scrierile lirice, selectate
aici, sunt flancate de consistente comentarii şi mărturisiri, care dau
samă – cum îl „fixează” magistrul Alexandru Zub – de „un om al
cetăţii, când retractil şi tăcut, când agresiv şi dezinvolt (…) aflat în
căutarea insistentă a adevărului, oricât de dureros în spaţiul social ca
şi în cel lăuntric.” Cum zice poetul însuşi: „şi vine o zi când totul se
clatină,/ când nu mai înţelegi nimic/ din ce se întâmplă / din ce ţi se
întâmplă// cine ţi-a însoţit paşii până acum?/ ce vedeai, ce
înţelegeai?// de ce nimic nu mai stă în picioare,/ unde a dispărut
chiar duşumeaua?// de ce vecinii nu te mai văd,/ nu te mai salută,/
nu-ţi mai răspund,/ chiar dacă eşti un bun vecin,/ de ce prietenii au
mereu, acum,/ telefonul închis? /…/ cât există lumea în jurul tău / şi
cât în imginaţia ta?// împotriva cui te revolţi acum:/ împotriva lumii din
viaţă, sau împotriva lumilor tale?”
Într-un fel sau altul, întreaga poezie a lui Dorin Popa răspunde
acestor dramatice interogări.
N.T.

Cronica Veche, Iaşi, martie, 2012

Scrisoare din Haifa
*COLAC DE SALVARE*
Scrisoarea mea nesemnată am deschis-o pentru tine
avea miros de levănţică.
Sinceritatea e cea mai mare minciună
cel mai mare nonsens, scriam
poţi fi sincer sau nesincer numai faţă de tine
eu sper sa fiu sinceră cu mine întotdeauna:
Uneori adevărul ustură
crezi că descoperi
că cineva poate pune mâna în foc
pentru tine,
poate tace chitic
în faţa evidențelor.
E stupid să recunosc
că ezit mereu
să fiu eu însămi.
Cert e
că am devenit perechea Alesului meu
numai
după ce am simţit cum ne scufundăm
amândoi într-un fel de mâl nesocial.
Atunci a apărut
adevărata chimie dintre noi,
într-un an Nenorocos…
Am simţit Sabia lui Damocles
deaspura capului, eroarea pe care am făcut-o, netrăind
fiecare clipă, sufocându-ne în traume, uneori inventate!
Ne rămâne doar disecarea literelor
umbre ale trecerii noastre…
fără drept de întoarcere. Pantomimă muzicală
constrânsă de trup.
Cei care ne-au părăsit au fost prevăzuţi cu
colac de salvare.
Bianca MARCOVICI

Semnal de carte, invitat Eduard Mattes

”Poeme de pe cele două maluri ale sufletului”

Colecţia ”OPERA OMNIA”
Poezie contemporană – editura TIPO – MOLDOVA
IAŞI, 2011

Nici nu mai suntem surprinşi de fertilitatea Biancăi Marcovici pe tărâmul poeziei moderne! Era, de altfel de aşteptat că va lovi din nou! Era doar o problemă de timp.
Şi iat-o pe poetă ancorată de această dată cu un picior pe malul Bahluiului, la Iaşi şi cu altul, pe malul Mării Mediterane, la Haifa! Am făcut deci, cunoştinţă cu cele două maluri ale sufletului ei complicat, ambele comune nouă, şi ei şi mie, amândoi găsind soluţii pentru supravieţuirea lângă această nouă mamă a noastră, ISRAEL.
PACEA, de care cu toţii avem atâta nevoie, este descrisă ca o ”stofă întoarsă pe dos”:

”Pacea asta zgomotoasă…
Pasăre împăiată
Cu ochii mari, speriaţi…”
”Pacea asta tropăită şi amărâtă”

Volumul începe şi se termină cu cuvântul ”PACE”, în mod obsesiv şi ciclic, pacea fiind nu doar salutul naţional în Israel ci şi o năzuinţă fierbinte a fiecăruia dintre noi.
Haifa, oraşul ”zidurilor de sprijin” datorită construcţiilor şi sistematizării în pantă, se regăseşte ca o ofrandă, ca o dragoste tainică şi necesară în sufletul autoarei:

”Zidul meu de sprijin
îmi apără spatele…”

atât în ”Renasc şi dincolo”, cât şi în ”Septembrie” şi în ”Pactul eşecului”:

”…şi eu cresc
artificial şi mă nasc în fiecare zi,
mai înflorită,
mai artificială, mai tăcută, mai uluită
de ce mi se întâmplă…”
(”Pactul eşecului”)

Poeta renaşte mereu prin poezie şi din poezie, ignoră pe cei care privesc poezia şi pe poet dispreţuindu-i pasiunile reprezentate de continuarea îndârjită a activitatii literare ca ingineră şi tangenţială la sunete viorii
”copie Cremona”, uitată poate sub patul unchiului de la Iaşi…

”mi-a zis
să-mi şterg viaţa poetică,
e o lacrimă cu prea multă putere
sunt prea mulţi grafomani în agonia agoniei
care o să te înghită de vie!”
(”Scorpionul a vorbit”)
sau
”…Cât e de greu să răzbaţi
În ţara extremelor,
În ţara scaunelor tapiţate, unde
Cramponaţii de ele
Privesc marea ca pe un bun al lor
Privesc poezia ca pe-o Cenuşăreasă
Privesc poetul
Ca un om coborât din altă lume…”
(”În ţara extremelor”)
şi un alt exemplu:
”…Încerc să mă feresc
De oamenii căpuşă
Dar nu reuşesc.”
(”Akiva, Achiva”)

Însă feminitatea învinge, dă viaţă, dăruieşte suflet chiar şi ”păsării iubire”:

”la Marea Moartă este viaţă…”
”…cuvântul scăldat în pasărea iubire
împreună pe viaţă”
(”Împreună”)
”e normal să pun întrebări naive
……………..
picturile naive nu nasc confuzii prea grave.”
(”Sunt femeie şi pun întrebări naive”)

Însă nu putem uita nici experienţele amare prin care-a trecut poporul evreu în lunga sa peregrinare prin faţa tribunei istoriei; Poeta păstrează un moment de reculegere în amintirea martirilor care ne-au înlesnit, prin sacrificiul lor, nouă, celor de azi şi celor de mâine, o casă sigură şi un spate drept şi demn: ISRAELUL:

”Suntem vii
Suntem martorii
Suntem supravieţuitorii
Unui popor neiubit.”
(”Auschwitz”)

Această casă demnă se cere păzită cu străşnicie în aceste vremuri comfuze când graniţa între bine şi rău este atât de nesigură şi cu nonşalanţă, călcată în picioare:

”…veri prelungite sub tirul katiuşelor
tratate de pace intră în vigoare
chiar acum
între armă şi armă
între terorism şi omenie.”
(”Între armă şi armă”)

Citind versurile cuprinse în ultimul volum al Biancăi Marcovici, am avut senzaţia că aud lovituri de spadă şi chiar şuierăturile lor prin aer. ”Dansul săbiilor” al lui Hachaturian mi se pare muzica cea mai potrivită acestui nou volum de poezie în care autoarea a devenit o adevărată maestră a ”spadei cuvintelor”.
Şi pentru că pomeneam feminitatea ei, poeta se lansează cu succes pe meterezele dragostei, ale nostalgiei, ale dorului de tinereţe şi de amintiri:

”Între noi sunt tot mai puţine uşi
Tot mai puţine ferestre
……………………..
Între noi sunt mări şi ţări de cuvinte
Tăceri abisale
Multe tăceri.”
(”Preludiu”)
sau
”…rămân cicatrici
combinate pe fondul întâmplărilor trecute, eu cu moartea
mamei – tu cu moartea în sine-”
………………….
violonista din mine e încă romanţioasă, te caută în
partea muzicală a lucrurilor. tocmai zona ta lipsă.”
Şi cu toate astea:

”…ies la suprafaţa lucrurilor să-ţi primesc mâna
salvatoare închipuită…”
(”Mediterana”)

Bianca reuşeşte un număr de adevărată echilibristică cu cuvintele care pe mine personal, m-a delectat:

”când acasă e departe şi departe e
undeva unde nu-i exact casa, cuibul”

Reuşeşte de asemenea să meargă ca pe sârmă printre, pe de o parte, singurătate, dorinţă şi platitudine şi pe de cealaltă parte, intimitate:

”trupul cuvintelor tale
se destinde
iar eu îmi rezem capul de inima ta
oază!”
(”Legenda II”)

Ca orice existenţă obişnuită, neieşită din canoane şi percepte, culegerea de faţă se apropie de sfârşit ca şi viaţa, printr-o măiastră comparaţie cu banalul ascensor de care avem parte zilnic în clădirea care ne absoarbe pentru a ne putea hrăni familiile şi pe noi înşine:

”…şi, deodată, mi-am zis că asta-i viaţa mea,
te urci în lift, urci rapid, mai apoi cobori încet,
te mai opreşti între etaje, alteori rămâi în lift, ajungi
direct
la minus 2… adică 2 metri în pământ,
…doar de pe o zi pe alta!”
(”Sacul alb”)

Volumul actual îţi lasă totuşi o impresie de optimism; viaţa merită trăită, apreciată, iubită şi respectată. Totuşi nu oricine poate lăsa în urma sa o capodoperă!

”…Am deja şapte capodopere umane; fetele mele
mi le-au dăruit.”

Aşa cum am mai spus, placheta de versuri se încheie ciclic, cu obsedantul nostru cuvânt încărcat de nenumărate înţelesuri, PACE:
”…rezum totul printr-un cuvânt:
PACE!” (”Instinct”)
Am mai recomandat scrierile sincere şi plecate direct din ”casa sufletului” ale Biancăi Marcovici dar, acum o fac cu şi mai multă convingere găsindu-mă indubitabil în faţa unei culegeri de poeme de o maturitate desăvârşită, de o sinceritate şi o inocenţă în acelaşi timp, caracteristice artistei ajunsă pe culmile creaţiei de unde poate contempla cu luare-aminte tot drumul parcurs, înţelegând şi învăţând din toate experienţele trăite şi ordonate pe hârtie.

Eduard Mattes
17 martie 2012 – Haifa.

”Poeme de pe cele două maluri ale sufletului”

Colecţia ”OPERA OMNIA”
Poezie contemporană – editura TIPO – MOLDOVA
IAŞI, 2011

Nici nu mai suntem surprinşi de fertilitatea Biancăi Marcovici pe tărâmul poeziei moderne! Era, de altfel de aşteptat că va lovi din nou! Era doar o problemă de timp.
Şi iat-o pe poetă ancorată de această dată cu un picior pe malul Bahluiului, la Iaşi şi cu altul, pe malul Mării Mediterane, la Haifa! Am făcut deci, cunoştinţă cu cele două maluri ale sufletului ei complicat, ambele comune nouă, şi ei şi mie, amândoi găsind soluţii pentru supravieţuirea lângă această nouă mamă a noastră, ISRAEL.
PACEA, de care cu toţii avem atâta nevoie, este descrisă ca o ”stofă întoarsă pe dos”:

”Pacea asta zgomotoasă…
Pasăre împăiată
Cu ochii mari, speriaţi…”
”Pacea asta tropăită şi amărâtă”

Volumul începe şi se termină cu cuvântul ”PACE”, în mod obsesiv şi ciclic, pacea fiind nu doar salutul naţional în Israel ci şi o năzuinţă fierbinte a fiecăruia dintre noi.
Haifa, oraşul ”zidurilor de sprijin” datorită construcţiilor şi sistematizării în pantă, se regăseşte ca o ofrandă, ca o dragoste tainică şi necesară în sufletul autoarei:

”Zidul meu de sprijin
îmi apără spatele…”

atât în ”Renasc şi dincolo”, cât şi în ”Septembrie” şi în ”Pactul eşecului”:

”…şi eu cresc
artificial şi mă nasc în fiecare zi,
mai înflorită,
mai artificială, mai tăcută, mai uluită
de ce mi se întâmplă…”
(”Pactul eşecului”)

Poeta renaşte mereu prin poezie şi din poezie, ignoră pe cei care privesc poezia şi pe poet dispreţuindu-i pasiunile reprezentate de continuarea îndârjită a activitatii literare ca ingineră şi tangenţială la sunete viorii
”copie Cremona”, uitată poate sub patul unchiului de la Iaşi…

”mi-a zis
să-mi şterg viaţa poetică,
e o lacrimă cu prea multă putere
sunt prea mulţi grafomani în agonia agoniei
care o să te înghită de vie!”
(”Scorpionul a vorbit”)
sau
”…Cât e de greu să răzbaţi
În ţara extremelor,
În ţara scaunelor tapiţate, unde
Cramponaţii de ele
Privesc marea ca pe un bun al lor
Privesc poezia ca pe-o Cenuşăreasă
Privesc poetul
Ca un om coborât din altă lume…”
(”În ţara extremelor”)
şi un alt exemplu:
”…Încerc să mă feresc
De oamenii căpuşă
Dar nu reuşesc.”
(”Akiva, Achiva”)

Însă feminitatea învinge, dă viaţă, dăruieşte suflet chiar şi ”păsării iubire”:

”la Marea Moartă este viaţă…”
”…cuvântul scăldat în pasărea iubire
împreună pe viaţă”
(”Împreună”)
”e normal să pun întrebări naive
……………..
picturile naive nu nasc confuzii prea grave.”
(”Sunt femeie şi pun întrebări naive”)

Însă nu putem uita nici experienţele amare prin care-a trecut poporul evreu în lunga sa peregrinare prin faţa tribunei istoriei; Poeta păstrează un moment de reculegere în amintirea martirilor care ne-au înlesnit, prin sacrificiul lor, nouă, celor de azi şi celor de mâine, o casă sigură şi un spate drept şi demn: ISRAELUL:

”Suntem vii
Suntem martorii
Suntem supravieţuitorii
Unui popor neiubit.”
(”Auschwitz”)

Această casă demnă se cere păzită cu străşnicie în aceste vremuri comfuze când graniţa între bine şi rău este atât de nesigură şi cu nonşalanţă, călcată în picioare:

”…veri prelungite sub tirul katiuşelor
tratate de pace intră în vigoare
chiar acum
între armă şi armă
între terorism şi omenie.”
(”Între armă şi armă”)

Citind versurile cuprinse în ultimul volum al Biancăi Marcovici, am avut senzaţia că aud lovituri de spadă şi chiar şuierăturile lor prin aer. ”Dansul săbiilor” al lui Hachaturian mi se pare muzica cea mai potrivită acestui nou volum de poezie în care autoarea a devenit o adevărată maestră a ”spadei cuvintelor”.
Şi pentru că pomeneam feminitatea ei, poeta se lansează cu succes pe meterezele dragostei, ale nostalgiei, ale dorului de tinereţe şi de amintiri:

”Între noi sunt tot mai puţine uşi
Tot mai puţine ferestre
……………………..
Între noi sunt mări şi ţări de cuvinte
Tăceri abisale
Multe tăceri.”
(”Preludiu”)
sau
”…rămân cicatrici
combinate pe fondul întâmplărilor trecute, eu cu moartea
mamei – tu cu moartea în sine-”
………………….
violonista din mine e încă romanţioasă, te caută în
partea muzicală a lucrurilor. tocmai zona ta lipsă.”
Şi cu toate astea:

”…ies la suprafaţa lucrurilor să-ţi primesc mâna
salvatoare închipuită…”
(”Mediterana”)

Bianca reuşeşte un număr de adevărată echilibristică cu cuvintele care pe mine personal, m-a delectat:

”când acasă e departe şi departe e
undeva unde nu-i exact casa, cuibul”

Reuşeşte de asemenea să meargă ca pe sârmă printre, pe de o parte, singurătate, dorinţă şi platitudine şi pe de cealaltă parte, intimitate:

”trupul cuvintelor tale
se destinde
iar eu îmi rezem capul de inima ta
oază!”
(”Legenda II”)

Ca orice existenţă obişnuită, neieşită din canoane şi percepte, culegerea de faţă se apropie de sfârşit ca şi viaţa, printr-o măiastră comparaţie cu banalul ascensor de care avem parte zilnic în clădirea care ne absoarbe pentru a ne putea hrăni familiile şi pe noi înşine:

”…şi, deodată, mi-am zis că asta-i viaţa mea,
te urci în lift, urci rapid, mai apoi cobori încet,
te mai opreşti între etaje, alteori rămâi în lift, ajungi
direct
la minus 2… adică 2 metri în pământ,
…doar de pe o zi pe alta!”
(”Sacul alb”)

Volumul actual îţi lasă totuşi o impresie de optimism; viaţa merită trăită, apreciată, iubită şi respectată. Totuşi nu oricine poate lăsa în urma sa o capodoperă!

”…Am deja şapte capodopere umane; fetele mele
mi le-au dăruit.”

Aşa cum am mai spus, placheta de versuri se încheie ciclic, cu obsedantul nostru cuvânt încărcat de nenumărate înţelesuri, PACE:
”…rezum totul printr-un cuvânt:
PACE!” (”Instinct”)
Am mai recomandat scrierile sincere şi plecate direct din ”casa sufletului” ale Biancăi Marcovici dar, acum o fac cu şi mai multă convingere găsindu-mă indubitabil în faţa unei culegeri de poeme de o maturitate desăvârşită, de o sinceritate şi o inocenţă în acelaşi timp, caracteristice artistei ajunsă pe culmile creaţiei de unde poate contempla cu luare-aminte tot drumul parcurs, înţelegând şi învăţând din toate experienţele trăite şi ordonate pe hârtie.

Eduard Mattes
17 martie 2012 – Haifa.

INVITATIE LA TEL AVIV

Tenorul Bogdan Zahariea, stagiu de pregătire şi recitaluri de operă în Israel. 13-27 martie 201e

20.03.2012, orele 20:00, Teatrul Karov / Tel Aviv (Levinski 116, Tahana Merkazit, et. 4, intrarea 41)
tel. 03-6885004, www.t-karov.co.il  
Romanţe şi fragmente din opere celebre
Participă: Bogdan Zahariea – tenor, Ramona Zaharia – mezzo soprană, Octavian Vlaicu – bas, Ana Donose – soprană, Ionuţ Pascu – bariton, Bella Steinbuk – pian

 

Intrare: 50 NIS

 

Tenor Bogdan Zahariea, canto lessons and opera recitals in Israel. March 13-27, 2012

The Romanian Cultural Institute in Tel Aviv, The Israeli Opera and Rose Music Library in Jerusalem are organizing a month-long program of canto lessons and opera recitals for a young Romanian opera singer, in Israel. During his stay in Israel, Bogdan Zaharia (born 1979) will perform three opera recitals, together with other Romanian and Israeli opera singers.

Bogdan Zaharia studied at the “George Enescu” Academy in Iasi with Prof. Corneliu Solovastru, where he obtained a diploma. He has attended numerous masterclasses and was awarded a scholarship from the CEE Musiktheater in Vienna. Since 2009 he has performed as a vocal soloist at the National Romanian Opera in Timisoara where he has performed lead roles in operas by Bizet (2 different roles), Leoncavallo (2 different roles), Mascagni, J. Strauss, Puccini and Verdi. He has participated in operatic tours throughout Europe and in Morocco. He has perfomed in Israel the role „Le Dancaire” in opera Carmen, staged by the Haifa Symphony Orchestra in October 2011.

 

20.03.2012, 8 p.m., Tel Aviv / Karov Theatre (116 Levinski St., Central Bus Station, 4th floor, entrance 41)
tel. 03-6885004, www.t-karov.co.il 
Romance and fragments from famous operas
With: Bogdan Zahariea – tenor, Ramona Zaharia – mezzo soprano, Octavian Vlaicu – bas, Ana Donose – soprano, Ionut Pascu – baritone, Bella Steinbuk – piano

 

Entrance: 50 NIS

 

www.icr.ro/tel-aviv/

PRIMIT PE ADRESA PERSONALA

bastonul de cauciuc

Au trecut 21 de ani. Prea repede ca să simt ceva în oase, mai mult decât că mă mişc mai greu. Uneori nu-mi pasă de ce şi cum, trec cu vederea sau o iau de la un alt capăt. Noroc că acum am ceva mai mult contact cu ce se întâmplă în Romania. În direct iar o semirevoluţie românească, iar lumea se adună şi vocifereasă împotriva regimului, dar pe alt ton şi cu alte instrumente. L-am ascultat ieri pe actorul tinereţii mele,  Sebastian Papaiani rezumând, în direct la postul de televiziune” R ealitatea” cei 21 de ani, doar în câteva clipe. Zicea că lipsesc tehnocraţii în guvern. Cum poate ” un dulgher” să fie pus într-un loc nepotrivit, să ajungă ministru de exemplu sau, în alt loc în guvern, fără să aibă studiile necesare!? Mai târziu l-am văzut pe poetul Mircea Dinescu. Chiar mi-era dor de… boaba lui de piper! Şi el îşi dădea cu părerea de ce se întâmplă în stradă. Nişte imagini ne prezenta cum un poliţist trăgea cu bastonul de cauciuc în capul unui demonstrant, doar de plăcere. Deja era la pământ! Măciuca …cea de toate zilele! Cu asta se rezolvă toate problemele. Violenţa? Sau frica guvernanţilor de a ieşi în stradă să explice, nu la televiziune!  O altă constatare pe care o plasează intervievatul, actorul S. Papaiani, după care a recunoscut că nu iese în stradă să nu fie bătut în felul ăsta, de un necunoscut pus să facă ordine. Ni se promite 5% la salarii sau pensii! În plus el urăşte minciuna –zice S. Papaiani contorsionat de propiile cuvinte. “Guvernul minte”, de la o zi la alta, numai să calmeze spiritele. Mi-am amintit de Ceauşescu care ne promitea 100 de lei la pensie, în 1989 numai să dispărem din pieţele publice ale oraşului ca demonstranţi! Mai apoi de mineriada şi bastoanele … Nu s-a înţeles problema oaselor noastre. Cuţitul ne-a ajuns la os ! De la una la alta problema e foarte gravă. Mircea Dinescu mai zice ceva foarte clar: “grecii dacă ies în stradă primesc o pensie de 800 de euro!” Paralela lui e oarecum adevărată. Ca israeliancă m-am întrebat: de ce preţurile sunt atât de mari în Romania anilor 2011 raportate la salarii sau pensii? Ca o simplă vizitatoare eu m-am simţit foarte “săracă “… acasă! Ştiu, nivelul de trai e diferit la noi faţă de România. Dar şi la noi raportul e acelaşi cumpărând o pâine sau cele necesare, lunar. Cheltuielile nu diferă! Mai mult, bugetul nostru presupune şi cheltuielile prevăzute pentru a ne păstra Pacea, de  întreţinerea  armatei! Taxele noastre sunt incredibile. Nici o ţară din lume nu le-ar putea suporta! Toate mă uimesc atât de mult, încât m-am hotărât să urmăresc doar postul de muzică clasică, Mezzo. Cel puţin, pe acest post ascultând concerte, opere, din marile săli ale lumii mai pot visa!  Dirjorii ne pot arăta cum se conduce o lume. Sunt tehnocraţi.Totul presupune studiu, muncă, nelaşitate! Au baghetă în mână nu un baston de cauciuc!  Dar şi la noi ne sperie până şi artificiile. Zgomotul pe care îl produc e acelaşi cu sunetul căderii katiuşelor. La Haifa au căzut doar vreo 2000 de katiuşe în 2006. Am alergat printre ele, la serviciu şi la nepoţi. Munca a continuat fără întrerupere. Am fost sacrificaţi. Norocul ne-a surâs!

 bianca marcovici

Invitat, G.MOSARI, note de lectură

Poeme de pe cele două maluri ale sufletului
Editura TypoMoldova, 2011
de Bianca Marcovici
Țin în mână o carte ceva mai mare ca… buzunarul unei haine bărbătești, în care îmi zâmbește de pe copertă, autoarea: Bianca Marcovici. Din titlurile volumașului mai desprindem că el a apărut în colecția „Opera Omnia – poezie contemporană” și a fost editat la Tipo Moldova din Iași în 2011. Iar mai departe am citit numele a doi prieteni ieșeni, ambii scriitori și editori: Valeriu Stancu, coordonator principal și Adi Cristi, tot coordonator care s-a ocupat de selectarea poeziilor din cele 230 de pagini ale „buzunarului”.
De mai mulți ani Iașul este primul oraș din România care, prin scriitorii lui, ține sus stindardul relațiilor cu Asociația Scriitorilor de limbă română din Israel, tipărește și lansează cărțile israelienilor atât din România, cât și din Israel, se preocupă de cunoașterea în Țara Carpaților a celor ce scriu românește departe de patria natală, în Țara Sfântă. Cea mai recentă realizare a ieșenilor o reprezintă editarea a două serii de opere, una de proză, alta de poezie a scriitorilor din România și Israel, cartea Biancăi Marcovici făcând parte dintre volumele de versuri care au văzut deja lumina tiparului. În fiecare carte din cele două colecții se publică cele mai frumoase poezii sau cea mai reușită proză – selecțiuni – din opera fiecărui scriitor în parte.
Așadar, „Poeme de pe cele două maluri ale sufletului” reprezintă o culegere a celor mai bune poezii ale Biancăi Marcovici și trebuie să spunem că acest volum este foarte reușit, atât prin publicarea unor versuri deosebite, cât și sub aspect grafic. Îți merg pur și simplu la inimă poezii cum ar fi „Pace” (care în mod semnificativ deschide volumul), „Auschwitz” (Suntem martorii/Suntem supraviețuitorii/ Unui popor „neiubit”), „Mediterana”, „Clipa”, „Patria”, „Sinagoga din Dresda”, „Ierusalim”; mai amintim poeziile de dragoste, dar și acelea care vorbesc despre veșnicie … Și ca o curiozitate, menționez că dacă volumul se deschide cu poezia „Pace”, ultimul cuvânt din carte este tot pace! Pentru că poeții, ca și prozatorii, ca să poată crea au nevoie de liniște, de pace!
Bianca Marcovici, care nu-și uită Iașul în care a trăit în România, pentru „Cele două maluri ale sufletului” te felicit din inimă!
G. Mosari (Revista Familiei)
martie, 2012