diferenţe

Ce e spontan e spus direct deci are prioritate în poezie.

Dupa cizelare dispare  miezul…

Când gândesti prea mult nu înseamnă că a dat peste tine muza

ci, pur şi simplu vrei să-ţi faci o părere despre un lucru sau altul.

Te întrebi de nu s-a schimbat mai nimic pe la Iaşi. Chiar am primit un e-mail de la un poet care-mi scrie,- nici mai mult nici mai puţin- că scriitorii sunt cam „autişti”. Cică nu se referă la boala… La noi cum or fi scriitorii? Cineva mi-a scris că sunt” prea mulţi”!

De aceea ar trebui să ne împărţim pe zone geografice, pe cluburi şi funcţie de ce preferă la desert. Marele Kafka scria pe undeva că „mie greutăţi mi-a făcut totdeauna lupta împotriva   propiei mele invidii”. Probabil scriitorii noştri sau cititorii luptă şi acum! Unii ar trebui să se reprofileze precum poetul Mircea Dinescu. E acum bucătar bun la televiziune. A gătit săptămâna trecută raţă… nu pe varză ci raţă pe versurile tinereţii.

bianca

 SURSA GAZETA ROMÂNEASCĂ, ISRAEL, JOI 25 FEBRUARIE

curcubeul

nu ştiu ce am

dar nepoţii îmi raspund  mămăligă

nu ştiu ce ai

dar visezi la singuratatea cuvântului-

pastreaza-ţi scenariu

când vei fi iubit!

 

nu ştiu ce am

dar lumea se divide în oameni răi şi buni

iar eu aleg curcubeul, pacea

asa cum am facut-o şi în Izvoare

bianca

(C)

 

PESTE ŞAPTE DEALURI CU ŞAPTE NEPOŢI

CU PRIETENI, DESPRE PRIETENIE

Motto :”Să-ţi faci un prieten este o favoare,

Să ai un prieten este o fericire,

Să păstrezi un prieten este o virtute,

Să fiu prietenul tău este o onoare.”

„Peste şapte coline”, punte de suflet

între Haifa străbunilor şi Iaşi, locul cu adânci rădăcini natale

Martha Eşanu

Ultima săptămână a primăverii, a adus la Iaşi

numeroşi poeţi de pretutindeni ca invitaţi de onoare ai

Festivalului Internaţional „Poezia la Iaşi”.

Doar Iaşul putea fi, în această perioadă,

Capitală Europeană a Poeziei, Iaşul în care dăinuie

încă urmele paşilor marelui Eminescu urcând dealul

Copoului pentru a se opri la umbra teiului bătrân…

Respectându-şi marii înaintaşi şi cinstind în

egală măsură prezentul, Municipalitatea a acordat

distinşilor invitaţi onorantul titlu de „Ambasador al Poeziei”.

Printre aceşti ambasadori se numără şi poeta Bianca Marcovici, născută la

Iaşi şi emigrată în anul 1991 în Israel, membră a Uniunii Scriitorilor din România

(1990), a Asociaţiei Scriitorilor Israelieni de Limbă Română (1991) şi a Societăţii

Culturale „Junimea 90” din oraşul ei natal.

Spre Teiul lui Eminescu din Copoul amintirilor de neuitat şi-a îndreptat

Bianca paşii, şi de această dată, recitând din versurile pe care i le-a dedicat: “M-am

născut aproape /de teiul lui Eminescu… /ani de-a rândul l-am urmărit /în

încărunţire- /era sprijinit de o cârjă metalică /betonată- /părea un om invalid /cu

părul de culoarea/toamnei./Uneori apărea imaginea sa/conturată perfect/în teiul

sprijinit, obosit/şi singuratic./Stăteam cuminte pe o bancă/şi priveam

metamorfozarea/(cu siguranţă că dacă l-aş săruta acum /n-ar mai spune nici un

cuvânt)/nu puteam să spun nimănui/acest lucru…/clipa îmi aparţinea/întru totul./

doar vântul transforma apariţia sa/într-un vârtej de frunze”.

În 1 iunie, prima zi a verii şi ziua

copilului, Asociaţia literară “Păstorel”,

Asociaţia “Universul Prieteniei” şi

Biblioteca Judeţeană “Gheorghe Asachi” au

organizat lansarea cărţii “Peste şapte coline”

a poetei Bianca Marcovici, o antologie de

versuri, apărută în 2015, la Editura

JUNIMEA din Iaşi, în colecţia Cantos.

Evenimentul cultural, moderat de Mihai Batog Bujeniţă şi Rodica Rodean,

a fost deschis cu un recital muzical prezentat de tânăra şi talentata violoncelistă

Clara Sofia Lupaşcu, elevă a Colegiului de artă “Octav Băncilă” din Iaşi.

Volumul-antologie “Peste şapte coline” este o punte de suflet a poetei între

Haifa, oraşul străbunilor şi Iaşi, locul cu adânci rădăcini natale.

Patriei i-a dedicat autoarea poezia cu acelaşi titlu: “Patria e limba în

care/visezi şi scrii, e cernoziomul /adăugat în doze mici, e/compartimentarea

inimii/în care aduci numai lucruri

scumpe,/de reţinut, e trecutul, e

prietenia sinceră,/netrucată!/ Patria e

orizontul /pe care l-ai lăsat în urmă,

mai ieri,/iar acum e casa în care

trăieşti imprevizibilul,/iubeşti!/ Patria

e poezia,/lumina ochilor copiilor

noştri, în veci!

 

Prezentând volumul, scriitorul Mihai Batog Bujeniţă a subliniat: „Prin

intermediul acestui volum organizat, coerent şi inteligent structurat (B.M. este

inginer de profesie, iar aceasta se vede şi în plan editorial) am reuşit să intru în

universul poetic al autoarei, să pot confirma că, într-adevăr, acest univers, departe

de a fi doar impresionant prin vastitatea sa, este prioritar tulburător prin neliniştile

pe care ţi le induce, prin turbulenţele interogatorii pe care le simţi la tot pasul, prin

vârtejurile de emoţii, de multe ori contradictorii, dar întotdeauna puternice,

copleşitor prin complexitate şi fascinant prin luminile pe care le aruncă mai întâi

asupra ta, cel care ai reuşit să pătrunzi şi va trebui să-ţi plăteşti cu o clipă de

luciditate îndrăzneala. Şi, constaţi că este firesc să fie aşa, deoarece însăşi poeta a

traversat o parte din viaţă trăindu-şi cu mult curaj un destin deloc liniar sau

liniştit”.

Încercând să răspundă întrebării

referitoare la felul de poezie pe

care-l scrie Bianca, prezentatorul a

relevat faptul că poezia ei este ca un

cutremur de intensitate medie care te

zguduie îndeajuns şi te tulbură

nespus…

Aşa cum arată Mihai Batog

Bujeniţă în prefaţa volumului poeta

trece cu visele copilăriei şi ale

tinereţii prin Iaşul pe care nu-l va

uita niciodată şi trăieşte apoi trauma

dezrădăcinării de locul unde vieţuise

secole de-a rândul familia dar şi pe

cea a integrării în noua patrie. Această nouă patrie este descrisă în poezia Orient:

”Locuiesc în Orient/e un fel de falie între Europa şi Asia/mă plimb de la Rosh

64

Haniqkra la Eilat/să privesc pământul roşu în diferite/nuanţe/întrebându-mă dacă e

acesta/locul dăruit de Dumnezeu/… /Dar, astăzi, poeta/calcă uneori pe

cernoziom/numai să-şi amintească/rădăcinile”.

Poeta se simte aproape de divinitate “Noaptea la Ierusalim”când “apare

grădina noastră în lumina feerică,/revelaţia/Zidul Plângerii noastre singura scenă

din viaţa/în care te simţi tu însuţi/spatele la public cu degetele răsfirate,

plângând/cu inima pe zidul de granit/te rogi pentru copiii tăi, poporul tău/când

lumea-ţi pare surdă…/şi zidul împietrit îţi dă/speranţă/…/Ierusalimul meu,/redămă,/

redă-ne, e timpul secolului promis!”

Bunica Bianca, safta Bianca, suferă şi

îşi doreşte un viitor mai bun pentru copiii şi

nepoţii ei, în timp ce katiuşele, aproape 2000,

îi trec, pe-alături, dar noroc că ele cad în

mare…ferindu-i pe toţi de dezastru… Şi

nicicând, nici un glonte nu va putea ucide

cuvântul!

Invitat la manifestare, poetul Horia

Zilieru a apreciat că poeta are talent şi suflet

iar în poezia ei există blândeţe şi mângâiere,

o mângâiere de care sunt capabile doar marile

spirite…iar poetul Nicolae Stancu, sesizând

valoarea de „piatră preţioasă, de giuvaer” a poeziei ei, i-a dedicat următoarele

versuri: “Cartea Biancăi face valuri/A strâns diamante…o droaie/Am umblat şi eu

pe dealuri…/N-am găsit decât pietroaie”.

Din spusele prezentatorului şi ale invitaţilor dar şi din versurile citite de

autoare ne-am dat seama că Bianca Marcovici scrie o poezie surprinzătoare, o

poezie adevărată care se cere citită şi recitită mereu.

MARTHA EŞEANU

sursa, rev. PRETENIA IAŞI, FEBRUARIE, 2016

LANSAREA REVISTEI IZVOARE LA HAIFA, INVITATIE

Editura „Familia” și Asociația Scriitorilor

Israelieni de Limba Română

invită iubitorii limbii române să participe la seara festivă

Toate drumurile duc la… Haifa!”de MĂRŢIŞOR

Duminică, 28 februarie 2016, orele 16.30, va avea loc în sala

Beiteinu din Haifa, str. Ierusalim nr. 29, sala mică,  întâlnirea scriitorilor din

centrul țării cu scriitorii din nord, într-un maraton de poezie și

proză (schițe, amintiri și mult umor) timp de o oră și jumătate.

Își vor da concursul numeroși scriitori din centrul țării în dialog

cu scriitorii colegi din nord într-un regal al comediei, poeziei,

umorului și prozei scurte.

De asemenea, pentru prima oară în Israel,

Editura „FAMILIA” va acorda premiile și diplomele anului 2015,

la Haifa, pentru toată țara.

Moderatori: Dragoș Nelersa şi av. Mosari G.

Invitați de onoare: HOR Nazaret Illit  și HOR Hedera.

Expoziție de cărți în limba română cu autografe, prezentarea

revistei „Izvoare”, donații de carte de mărţişor, ziare și reviste pentru toți

participanții.

Bufet generos; Intrarea liberă

 

Invidie

Parfum de cărţi

Renaşti într-o biblotecă.Îmi aminesc cât de des, pe vremea copilăriei mergem să schimb cărţile la Biblioteca „Gh. Asachi” din Iaşi. Pe atunci se afla la Palatul Cuturii. Intram pe uşa laterală într-un sanctuar. Uneori mergeam la ora prânzului când era foarte cald afară.   Cu toate astea cărţile au rămas pe primul loc. Nu am renunţat la acest drum. Mentorul meu era cartea,voi rămâne o autodidactă pe veci. La fel s-a întâmplat când am fost când mi s’a lansat cartea de poezie ” Peste şapte coline, editura” Junimea” tot la Biblioteca „Gh. Asachi” în luna iunie, 2015. 

 La Haifa zilele astea am fost la Biblioteca H.O.R. Haifa. M-a entuziasmat mult să văd  o expoziţie de carte românească sortată, aranjată pe litere la fel  ca la Iaşi , ca un sanctuar desăvârşit. Am donat -din nou- cărţi aduse de peste mări şi ţări! Doamnele care ajută să se menţină această stare, cu parfum de cărţi vechi sau noi, sunt voluntare şi, parcă lucrătoare precum nişte albine! Le-am invidiat! Paradisul e ca o biblitecă scria undeva Borges.

Poeta Bianca Marcovici

SURSA, gazeta românească, rubrica paralele, 17-02 israel

(c)

Dr. în umor

Dorel SCHOR

 

ZICERI (221/222) – SURPRIZE & FRATE CU DRACUL

 

SURPRIZE

 

 • Unii „scriitori” au scris mai mult decât au citit.
 • Prostia e sferică. Nu ai de unde s-o apuci.
 • Oamenii sunt de două categorii: unii care se cred de neînlocuit şi alţii
 • care îi înlocuiesc.
 • Capătul pământului e în noi (Bianca Marcovici).
 • Banii merg la bani. Noi nu suntem în pericol.
 • Suntem prea mulţi dintre cei prea puţini.
 • Pe Cutare nu-l prosteşte nimeni… Dar nici nu e nevoie.
 • Libertatea nu e gratuită. Am plătit şi încă mai plătim pentru ea.
 • Poţi fi un rahat mic într-o iarbă mare, sau un rahat mare într-o iarbă mică (Beatrice Vaisman).
 • Era un băiat deştept dar s-a convertit la prostie.
 • Sărbătorile care cad în timpul săptămânii sunt (mai) binevenite.
 • O fi având el cei şapte ani de acasă, dar eu am liceul !
 • S-a dus tinereţea… Unde? La cine? Când?
 • Ca să fii Cineva trebuie să ajungi Undeva (Nae Cernăianu).
 • Eu recunosc când greşesc, cu toate că nu greşesc niciodată…
 • Nu-mi plac surprizele, mai ales acelea la care nu te aştepţi.
 • Speranţa moare ultima, dar cât suferă săraca între timp.
 • Unii sunt convinşi că se face dimineaţa când ei se trezesc.
 • N-am fost niciodată la puşcărie şi nici nu vreau să mă întorc acolo.
 • Te-ai băgat în rahat, nu te plânge că pute.

 

 

FRATE CU DRACUL

 

 • Indignările voastre nici nu se compară cu indignările noastre…
 • Prostiile deştepţilor sunt mai rare, dar mai serioase.
 • O eroare care durează devine normă.
 • Mai bine te faci frate cu dracul decât cumnat cu el.
 • Să trăieşti sănătos, treaca, meargă… Dar să mori sănătos mi se pare risipă (Nae Cernăianu).
 • Invingătorii nu sunt judecaţi. Că nu are cine.
 • Apa Sâmbătei se varsă în cea a Duminicii…
 • Dacă păşeşti exact pe urmele altora, e firesc să nu se vadă pe unde ai trecut.
 • Ce sunt marţienii? Cei născuţi într-o marţi.
 • Cel mai greu e să fii responzabil peste iresponzabili (Beatrice Vaisman).
 • În orice casă există cineva care deschide sertarele şi alt cineva care le închide.
 • Nu eşti prost dacă nu ştii. Prost eşti dacă nu vrei să ştii.
 • M-a ajutat, dar nu m-a ajutat bine.
 • Aproape orice poţi face cu oricine… Dar nu-i acelaş lucru.
 • Nu e bine să fi crezut mereu şi de toată lumea (Liviu Antonesei).
 • Ideile împrumutate ar trebui înapoiate cu dobândă.
 • Cine se simte oriunde ca acasă, nu are casă.
 • Plictiseala rezolvă multe conflicte.
 • Duplicatele… unicatelor (Mircea Radu Iacoban).
 • Nu există orificiu pentru care să nu se fi specializat cineva.

 

Dr. Dorel SCHOR

Duminică, 14 februarie 2016

Tel Aviv, Israel

 

 

Invitata mea, Uca Maria Iov

Lună,stele
în al întunecimii mister străluciţi voi !
Lumina voastră în reciprocitate
străluceşte
priviţi către
noi !
Iată mobilele
noastre ! celulare noastre,da telefonaşele! Stele Lună în al nopţii mister,
Priviţi cu lumina voastră către noi
Iată !
şi noi luminăm
cu acest dreptunghiuleţ
luminător
Strălucim aşa ca şi
voi
către cer
din al nopţii mister

parfum de lăcrămioare

PARFUM DE LĂCRĂMIOARE

Când sunt liniştită îmi aduc aminte de mama…

Parfumul ei de lăcrămioare împânzea casa.

Nu folosea cosmetice cumărate.

 De exemplu folosea o mască cu gălbenuş de ouă

amestecat cu miere şi lămâie cu puţin ulei de floarea soarelui sau de măsline.Tenul ei întotdeauna strălucea. Fredona mereu arii din opere

ascultate la radio. Uneori mă corecta pe mine când studiam la vioară, mai ales sunetele de pe coarda mi. Azi îmi amintesc şi de tata Shaul zl. Acum 26 de ani a murit în urma unei operaţii de hernie. Ieşit la pensie s-a hotărât sa se ocupe de sănătate. Dar nu a mai apucat! Îmi mai amintesc că i s-a furat portmoneul în timp ce agoniza la Spitatul Sf. Spiridon din Iaşi. M-a atenţionat că nu mai are poza mamei Anna zl din portmoneu. După reclamaţia mea i s-apredat portmoneul cu poza mamei la vârsta de 17 ani când s-a măritat la sinagogă  cu tata. O soră medicală i-a sustras portmoneul pentru câţiva lei aflat în el. Zilele astea, la ştirile româneşti am auzit  despre un furt al unui portmoneu de la un bolnav aflat pe patul de moarte. Trist şi de neconceput, absurd şi dureros. Uneori bolnavul internat ia cu el toata averea sufletească la care ţine. Chiar nimic nu s-a schimbat în lumea asta în bine!

BIANCA MARCOVICI

 sursa

  gazeta romanească, Israel, februarie, 2016

Starea naţiei

Starea naţiei

Urmăresc uneori emisiunile despre „starea naţiei” de la televiziunea română. Nu spun că nu zâmbesc când observ că problemele noastre se cam aseamănă în unele puncte politice sau culturale de la noi, cum ar fi Ereţ Neederet”. Ce mă frământă pe mine este însă corupţia, plagiatul, libertatea de expresie, terorismul sau, pur şi simplu viitorul nepoţilor noştri legat de „pacea” noastră, chiar şi în cadrul” tribului” românesc din Israel.Cei care mai păstrează legăturile sau, vor să fie bine informaţi. Cert e că urmăresc şi” dreptul la replică” sau „adeziuni” a unora sau altora din presa noastră. În loc să se răspundă exact unde sunt blamaţi ei merg pe căi ocolite sugerând-ne  ce şi cum…  Adică cei din anumite cercuri ar trebui să boicoteze o altă grupare sau asociaţie pentru că este un intrus în ea care nu e pe placul lor. Prevăd că nu va fi pace niciodată indiferent dacă mă voi strădui ! A.S.I.L.R. are deja mai puţini scriitori de expresie română, mulţi dispărând în anul care a trecut. 

Să ne imaginăm că viaţa e scurtă şi trebuie trăită frumos după pensie.

Eu fiind cea mai tânără pensionară!

Poeta Marcovici Bianca   

EU SUNT UN INOROG

Statuile mor şi ele

Sunt dărâmate de cei vii

PENTRU CĂ GRANDOMANIA SE PLĂTEŞTE!

Să pui căpăstru la un cal nărăvaş

Năpăstuit de un ţarc de unde nu mai poate să iasă.

Pănă la urmă va fi încălecat-

Dar eu sunt un inorog!

 

Autiştii sunt printre noi

Unii foarte inteligenţi

Dar le e frică şi de umbra lor

Unul din ei a intrat  într-o criză isterică

Dând din mâini şi vociferând

Tocmai pentru că l-am ajutat…

Să-i umplu o ceaşcă de ceai

La un automat într-un hotel din Portugalia.

Nu am înţeles exact ce vroia

Mă confundase probabil cu cineva

care trebuia să-i ducă ceaşca

s-o depună pe masa sa.

BIANCA MARCOVICI

(c)