Tel-Aviv comunicat de presa,

INVITAȚIE
Sub auspiciile A.S.I.L.R., o sărbătoare culturală:
Premiile revistei MAXIMUM
Eveniment deosebit în viața noastră scriitoricească, decernarea Premiilor revistei MAXIMUM va avea loc anul acesta la CASA SCRIITORILOR.
Premiații sunt: Moshe Idel, Andrei Strihan, Shlomo Leibovici-Laiș, Zoltan Terner, G. Mosari, Bianca Marcovici, Francisca Stoleru, Madeleine Davidsohn, Riri Manor, Adrian Grauenfels, Magdalena Brătescu, Dorel Schor, Harry Ross, Lică Bluthal, Harry Bar Shalom, Roni Căciularu, Petre Cioclu, Berthold Aberman, Sofia Gelman, Maria Găitan-Mozes, Ernest Hușanu.
Vor lua cuvântul: prof. Andrei Strihan, Zoltan Terner și Teșu Solomovici
CASA SCRIITORILOR (str. Kaplan) din Tel Aviv
Joi 26 decembrie , ora 17
Intrarea liberă. 

Portrete contemporane

http://convorbiri-literare.dntis.ro/HOLBANaug13.htm

Portrete contemporane                                              Poezia ca o cetate asediată

Ioan HOLBAN

Convorbiri Literare, IAŞI     „Să visezi, să improvizezi./ Să te ascunzi în cuvinte./ Să le pisezi în piuliţa de nuci sau prin râsniţa de cafea./ Să le dai o formă sau să le simţi ca nisipul/ strecurându-se printre degete./ Să plângi după ele drama necomunicării./ Asta facem toţi: monologăm cu alter ego-ul nostru,/ divulgând, până la urmă, soarta lumii/ la nivel de micron,/ microb fără nici o frustrare inamică,/ cum mulţi presupun steaua mea galbenă/ ca o obsesie a neamului”. Acest poem, una dintre cele câteva „arte poetice” prezente în ultima carte a Biancăi Marcovici, Muntele meu, Carmel (Israel, 2011), impune un stil propriu de exprimare, înscriindu-se în „platforma” generatiei ’80 care nu mai agreează poemele fardate, ascunse sub rimelul gros al mijloacelor tradiţionale de expresie lirică. Fată de primele cărti – Marii Anonimi (1985), Ochiul Cuvîntului (1987), Dincolo de Paradis (1989), Revolta sângelui (1992) –, unde simbolistica feminitătii şi a eroticului era mai activă, în Întoarcerea cuvintelor (2001), Puţin blond cu mult farmec (2004), Cireşe amare sub katiuşe (2006), Impactul virtual (2007), Espresso dublu la Ierusalim (2008), Poeme de pe cele două maluri ale sufletului (2011), Arta nudului poetic (2013) şi, mai ales, în Muntele meu, Carmel, Bianca Marcovici îşi apropie teme de largă circulaţie în proză şi poezia noastră din ultimii cincisprezece-douăzeci de ani: „După Nichita/ a rămas un mormânt alb/ si-n el a fost îngropat un singur cuvânt,/ poate o literă, poate o silabă./ Doar un glas răscolitor pe un marş funebru/ şi ritmul, paşii… care se pierd, undeva într-o văgăună/ neumblată, doar o fantă…/ dar cum v-am spus/ doar un singur cuvânt a fost îngropat:/ «PUNCTUL»)” (Lumina lui Nichita Stănescu). Nu e vorba atât de punerea în ficţiunea lirică a existentei unui prototip, nici de cântecul romantic al feminitătii căreia i se arată acum oglinzi înselătoare unde „te tragi în moarte” sau steaua rece din visul unei adolescente, cât despre o problematizare a condiţiei umane înseşi, în perspectivă poetică, făcând, adică, apel la modalitătile specifice discursului liric unde se esenţializează această problematică, o des‑face la limita poeticului cu epicul (iar autoarea îşi intitulează prima parte a volumului Poezii în proză).

Plasându-şi fiinţa interioară între oglinzile paralele ale textului si realului, Bianca Marcovici se dovedeşte a fi consecventă cu ea însăşi pentru că, iată, în toate cărtile de poezie şi proză pe care le-a publicat, aproape treizeci, scrisul său se structurează în orizontul unei poetici a căutării sinelui si a relevării raporturilor tensionate pe care acesta le stabileşte cu realul; începând chiar cu poemele debutului din Marii Anonimi şi continuând cu textele din ultimele volume, Espresso dublu la Ierusalim şi Muntele meu, Carmel, poeta pendulează între viată şi literatură, extrăgând din acest balans baroc un certificat de nastere în dublu exemplar, atestând existenta omului prin viaţa poetului; aproape fiecare text e conceput în perspectiva unei mereu visate redescoperiri a sinelui: „Steaua noastră e atât de rece/ uneori nu-ţi găsesti steaua/ atunci presupui că una din ele îţi apartine/ te rogi la ea, îţi închipui că, până la urmă, îţi va răspunde./ Iar dacă îţi va răspunde/ mai speri să nu te dezamăgească./ În fapt, noi ne vrem înapoi timpul irosit, nerostit,/ neiubit, cântecul sirenei,/ să se transforme în clipă finită. Euforia vieţii!/ Un fel de nemurire ireversibilă. Încântare, vers!/ Poemele în sine sunt ascunse sub pleoapa nedeschisă,/ chiromanţia pe dinăuntru, muzica sufletului pervers!/ Clipirea în ritmul apăsării pe litere,/ rugăciunea inventată pe moment, duetul!/ Merge ceva ca un metronom/ Moderato… Andante./ Poate e o inimă care pulsează./ Pietrele, fie ele luminoase…/ se pot trezi. Doar pentru cei alesi!/ Vioara mea o privesc uneori/ Precum «dulapul» lui Emil Brumaru” (Steaua noastră e încă atât de rece). Poeta se citeste pe sine, privindu-se în oglinda din fată (text, cititor, stea, pleoapă nedeschisă, vioară, suflet, literă), construindu-se şi constituindu-si astfel un filtru propriu de percepere a lumii care se exprimă în universul fiintei; aşadar, nu poeta exprimă lumea, ci aceasta se dezvăluie în corpul şi gestul celei care o locuieşte: e încă o trăsătură care particularizează felul de a scrie al Biancăi Marcovici, în spaţiul asa-zisei poezii „feminine”.

Având pe retină viaţa-filmul-textul Sylviei Plath (un simbol al noii poezii, asumat, ciudat, doar de poetele de astăzi), femeia în fata oglinzii – Rebela din volumul Muntele meu, Carmel al Biancăi Marcovici – se (pre)face în contactul cu realul (text si realitate), cu viul, cu „vârtejul” acestuia, în încercarea de a sparge limitele trăitului spre a găsi adăpostul textului: o abia schiţată dezabuzare pândeste din ungherele poemului-compoziţie a existentei: „Întotdeauna bărbatul oprit din fumat/ se întoarce să-şi privească chipul în oglindă/ dar tu erai muza/ care nu erai în stare să dărui cuiva/ ceva/ nici măcar o silabă/ nici măcar o floare/ te credeai iubită, dar te iubeai…/ colecţionai aplauze sub geam/ si farduri ameţitoare/ te cuibăreai pe muntele de minciuni/ uitând că nu esti vultur…” (ţinta). În ghicitul traiect pe care îl ascunde acest poem se configurează poezia Biancăi Marcovici de dincolo de paradisul textului şi de dincoace de infernul trăirii cotidiene; între ele, poemele din Muntele meu, Carmel imaginează un spatiu protector si, în aceeasi măsură, (re)formator: jurul casei, împrejmuirea, cetatea asediată de oamenii-căpuşă ai infernului: „Miresmele se datorează/ copacilor din jurul casei tale/ E un echilibru fin/ Al împrejurimilor/ Precum şi la interior/ Mi-a dispărut alergia culorii / sper să-ti dispară si ţie alergiile…/ basmul a căpătat contur/ să fie de lungă durată!/ Când intervine plictisul/ Rădăcinile se rup, florile îngălbenesc/ Fructele cad…/ Asta‑i casa pe care tu trebuie s-o îngrijeşti/ Să facă parte din suflet/ Noi am trăit calvarul pornirii de la zero, AICI,/ e suficient că noi am fost părinţii de sacrificiu!” (Rebela); „Încerc să mă feresc/ De oamenii căpuşă/ Dar nu reusesc./ Apar, mereu apar!/ Mereu se interpun între/ mine şi fericire/ între mine si cei dragi mie,/ mereu sapă şanturi/ să mă îndepărteze/ diverse semne secrete/ Akiva, Akiva!/ Asediindu‑mă ca pe o cetate” (Akiva, Akiva!). Nu întâmplător, cele două poeme deschid volumul recent apărut, prefatat de Grete Tartler care remarcă, o dată mai mult, efortul căutării de sine, drumul spre fiinţa lăuntrică, spre „cetatea” acesteia, fie că e Zidul Plângerii, „piatra divină”, Coloanele lui Solomon din „Ierusalimul dorit cu ardoare” (Tonul joacă rolul principal), cuibul izolat de pe Muntele Carmel, „muntele nostru” (Libertatea de a ne sufoca, Cerul Creatorului, Israelul tău) sau camera albă dintr-un poem precum Compartimentarea sufletului, imaginara insulă Paradis, „insula noastră”, unde „canibalii nu au ajuns”.

În volumul Muntele meu, Carmel al Biancăi Marcovici, zidarul din mine care a spoit toate geamurile din poemul Schimb de cutite verbale prin vecini! e poetul care îsi construieşte preajma, cuibul, cetatea, departe de asprele atingeri ale istoriei cu războaiele ei neîntrerupte; adeseori, insula Paradis e (re)descoperită în amintirile iesene cu „lacul adormit Ciric”, vinul rosu de Tutova, „viu ca lacrima gândului ultim”, malul Jijiei pe unde umbla „îmbrăcată ca o zeită autentică”, cu nucul „din Elena Doamna” si „casa mea din nuc” (Şarpele, Casa de dincolo), la Cenaclul de la Casa Pogor, în „dulapul” sau „diligenţa poştală” ale lui Emil Brumaru : plecaţi în noi – aceasta e sintagma care defineste poate cel mai exact pozitia fiinţei în lume, în preajma casei, cu nepoţii mereu evocaţi, în cetatea şi insula închipuite sau în mierea aducerilor-aminte. Dincolo de geamurile spoite de „zidarul din mine”, în camera albă dintr-un compartiment al sufletului care şi-a găsit rădăcinile în cuibul de pe Muntele Carmel („Muntele meu, Carmel, m-a ajutat în explorarea rădăcinilor mele. Am găsit aici mormântul bunicii mele… alte rude, câtă frunză, câtă iarbă!”), poeta se însoţeste, ca pentru a-şi apăra cetatea, de câteva metafore obsedante; dansul „ca o plimbare prin viaţa celuilalt” dintr-un poem antologic precum Tango, vioara şi flagioletul, dar şi îngerul sau acoperişul lui Gaudi din Viclenia, Casa de dincolo, Vrajă, ca un simbol, precum Sagrada Familia din Barcelona, al (re)construcţiei fiintei interioare, dincolo de romanţa sluţită de vreme şi dincoace de aromele copilăriei: „Sunt din nou îndrăgostită/ de ceva nedefinit/ între mărar si pătrunjel/ ardei şi vinete marinate/ ceva între vişine şi cireşe negre/ fără sâmburi!/ Dulceaţă de coacăze şi agude/ ceva între nuci noi/ de curătat/ din copacul copilăriei/ şi zarzăre culese de mine,/ ceva cu sâmburii de caise/ sparţi pe caldarâm/ cu o piatră mare./ Ceva cu picioarele goale/ călcând pe iarba abia răsărită/ bând apă dintr-un vas coclit” (Arome).

Notele si povestirile din partea a doua a volumului Muntele meu, Calmel trec într-un alt registru esentele pe care le-au filtrat poemele cărţii; (auto)biografia din povestiri precum Rebela, Premeditare, După 25 de ani. Aventuri din copilărie este „poezia dureroasă a lucrurilor”, proiectând existenţa ca pe un calendar al suferinţelor si experienţelor traumatizante, începând cu anii copilăriei, cu „viaţa grea” de atunci şi profesorul de vioară care moare a doua oară, definitiv, în memoria personajului-narator, continuând cu ancheta la poliţia secretă, pentru un presupus şi nedoveditul furt de bani, cu „maşina de detectat minciuni”, vinderea casei din Iaşi şi recuperarea Mezuzei, a amuletei căminului, sfârsind cu atmosfera războiului din Liban sau chiar din Haifa, lîngă cuib, din Jurnal de război, 2006: totul pare a sta împotriva singurei dorinţe, anume, „să nu mă simt umilită”. Lăuntrul protector, preajma, cetatea, insula Paradis se adună în complexul simbolic din Magia pietrei, astfel: „Zidul Plângerii e o realitate. Mai am si o piatră dintr-o scorbură, luată de la Columnele din Timna, Coloanele lui Solomon. Pusă la tâmplă sau la urechi, e ca o scoică, fără să auzi însă vuietul mării. Simti energia, simti istoria de milioane de ani, e o piatră de bazalt, parcă încrustată, simţi ceva echivalent cu redarea lucrului pe care îl doreai, ca ultimul lucru pe care voiai să-l posezi”. Toată literatura Biancăi Marcovici e o neîncheiată, pasionată explorare a rădăcinilor, din Dorohoi si Iasi, apoi, din Haifa, pe Muntele Carmel: „Şi, pentru că totul trebuia/ Să aibă un nume, hologramă reală, abis,/ chiar dacă verdele a fost atins/ de teroristii focului,/ Tărâmul are un nume:/ Muntele meu, Carmel”.

„Acum lucrez pe post de inginer constructor dar poeta din mine e undeva pe cel de-al doilea mal al su­fletului”; nu doar „acum”, dar dintotdeauna Bianca Marcovici a navi­gat între aceste două repere ale existentei, între plansa proiectantu­lui, a constructorului si poezia din cele aproape treizeci de volume, în română si ebraică, tipărite în România si Israel. De la debutul iesean cu Marii Anonimi (1985), pînă la Arta nudului poetic (Editura Familia, Israel, 2013), lirica Biancăi Marcovici, pe a cărei carte de vizită de la Haifa scrie „inginer- poet”, se remarcă, mai întâi, printr-o foarte strânsă priză la real; poemul e ca o acoladă unde se adună scene de familie, imagini de pe stradă, realitatea virtuală de pe Internet si realitatea crudă a locului unde „poporul ales” e mereu agresat de „in­vazia neagră, islamul”, amintiri si fotografii din albumul cu cei apropiati, marea si Muntele Carmel, mormântul „plătit în rate”, buldo­zerul „fără aripi” al realului si semnul lunii în căusul palmei: în fond, Bianca Marcovici scrie, în toată poezia sa, istoria propriei fiinţe interioare alergând de la o imagine la alta: e ca o cetate ase­diată, apărată de un singur soldat care aleargă pe creneluri stingând focurile aprinse de un duşman din ce în ce mai agresiv si mai numeros: „Pe toate blogurile/ dai de acelasi nume virtual/ ca şi cum muzica sufletului e violată/ de lumină./ Faci tot ce poti să-ţi şter­gi amintirile/ rugăciunea o faci vineri privind/ la lumânările fier­binţi/ ghiceşti încă o săptămână ploioasă/ te cerţi cu fiica ta/ să alăpteze când nepotul plânge, plânge./ Noapte de noapte surâsul îşi revine/ mă privesc în oglinda geamului/ e ora când fac mişcare după muzică la ora 6.00/ înainte să navighez/ pe Internet/ unde, vai, iar scriu în ebraică/ despre morile de vânt/ despre betonările armate din staţiile de înaltă tensiune/ dar istoria se scrie altfel/ aler­gând de la o imagine la alta/ anonimatul e o cale de a rezista/ iar numele lui persistă în memorie/ chiar dacă îl şterg cu buretele/ revine, revine./ Păstrând proporţiile/ nici o simfonie nu se compune/ fără să păstrezi o temă/ s-o dezvolţi/ în variaţiuni poetice/ de la una la alta îţi recapeţi suflul/ privind pe fereastră spre TEL-AVIV./ Marea e mai liniştită astăzi/ franjurile albe se mişcă lent/ precum vibratiile literelor mele pierdute pe net” (Clipe restante).

Dedicată „familiei mele”, tipărită, iată, la Editura Revista Familiei, ultima carte, ca si precedentele, îşi extrage materia lirică din spaţiul închis, aparent autonom al casei; Arta nudului poetic pare scrisă, pe una din dimensiuni, de o bunicuţă care se îngrijeşte de nepoţi şi care tresare doar la amintirea unor întâmplări din copilăria îndepărtată; astfel: „Nu ştiu să-mi cer iertare şi cui/ cine e vinovat si de ce/ paşii te îndreaptă mereu/ spre adevărul trecerii vremii/ nenăscute/ părinţii parcă trăiesc un timp/ în visele nopţii/ ne dăscăleau mult/ ca şi cum am fi fost – din nou – copiii străzii/ bifurcate./ Ieri am făcut latkis din car­tofi/ cu gustul amintirilor/ tata a dat pe răzătoare cartofii cruzi/ până ce degetele i s-au rănit./ Mâncarea săracului cuibărită în su­flet./ Acum mâncăm si pentru atunci, în răzbunare….” (Yom Kippur).

În fapt, textele Biancăi Marcovici se dezvoltă în succesiunea unor raporturi tensionale, e o poezie dură, crudă, adesea, fără ornamente, o artă a nudului, de unde se vede că, de la Sylvia Plath încoace, fe­minitatea nu însiropează realul; între lăuntrul „bunicuţei” din postfaţa autorului intitulată Flautul fermecat si realul în surpare se iveste ceea ce s-a numit ciocnirea civilizatiilor; filosoful gân­dea un conflict planetar, poetul îl simte în preajma sa, în relatia mereu tensionată cu realitatea derizorie: „E o armă de a preface cen­trii energetici/ într-un ghiveci sedentar/ grafica neagră presupune să urmăreşti/ prepararea sucurilor gastrice./ Zilele astea în Gre­cia/ am privit graffiti mîzgălite/ pe clădiri istorice./ Tineretul si-a bătut joc de istorie cu mâna caldă/ folosind culori stridente/ ca o profanare de morminte/ stau chirciţi în cafenele şi visează la locuri de muncă,/ un tineret anulat sufleteste se răzbună./ Noi, cei care scriem profanăm viitorul/ cu visele noastre imbecile/ de a fi la fiecare colţ de stradă un pamflet” (Refuzul). Nu e nici o „morală” ai­ci si nici clasicul „conflict al generatiilor”; visul poetului si pam­fletul de la colţul străzii, clădirile istorice ale Greciei si culori­le stridente ale unor graffiti mîzgălite acolo „ca o profanare de mor­minte”, muzica si poezia versus exhibitionismul lumii, calomnia stri­gată şi „fericirea” ori „medicamentul” pe care le oferă canalul de televiziune „Mezzo” (Aria calomniei), prietenii „virtuali”, niste silabe de pe net (Prie­tenii virtuali), în sfârsit, moda timpului si strada, în năruirea valorilor de altădată: „Au dispărut jartierele de altădată/ Ciorapii s-au transformat în pantaloni zilnici/ Moda şleampăd ne-a invadat lumina/ Burţile sînt expuse ca pe un trofeu/ Pălăriile au boruri pleoştite/ Buricul e expus ca pe un diamant neslefuit/ Mă duc acasă./ Am văzut destul!” (Jartiere). Până si Erato muza poeziei erotice, elegiace, patronând cu lira sau litera în mână blînda lirică pastorală e, azi, o erată: „Trebuie să respir cuvinte/ ca pe un drog/ văd dincolo de Aurora Boreală/ chipul muzei… în aburi./ Erato e o erată…/ tocmai azi de ziua unei femei./ În fapt singurătatea e plictisul…/ Ca si cum cunoscând un bărbat/ în cuvinte/ nu mai poţi să facă sex./ Atingerea s-a pierdut/ printre rânduri…” (Sex interzis).

Când simte că a văzut destul, poetul se duce acasă, se întoarce între contraforţii cetătii care, în Arta nudu­lui poetic, se ipostaziază într-un topos şi, deopotrivă, în zona refu­giului sigur care e poezia însăsi. Fiinţa a cărei vreme a început la 40 de ani, cum spune în poemul Epoca Clinton, construieşte zidurile de apărare pe o linie care uneşte marea, „orgasmul vieţuitoarelor” de pe Muntele Carmel şi casa; „Casa mea e locul în care am prins rădăcini/ Un cuib de păsări definitiv/ mi-e frică de spitalele anoste/ acolo tru­pul omenesc devine o fabrică de produse” (Casa mea). Acestea constituie topos-ul, locurile de identificare ale fiintei mereu în conflict cu lumea stridentă din preajma sa, vie sau virtuală. Dar locul inexpugnabil rămâne poezia, lumea din vis în care poetul alunecă din propria sa viaţă, iar modul existenţei acestei lumi se regăseşte într-unul din Eseurilelui T.S. Eliot: „un poem sau un pasaj dintr-un poem, scrie Eliot, tinde uneori să se realizeze întâi ca un anume ritm si abia apoi ajunge să ia forma expresiei verbale; un anume ritm poate da naştere ideii si imaginii”. Iată si ilustrarea spuselor lui Eliot în poezia Biancăi Marcovici: „Îmi asum răspunderea neutralităţii/ nu pot scrie în numele altora/ întotdeauna am făcut-o în numele meu./ Poezia e certificatul de naştere/ a unui gând neelaborat./ Mai târziu te re­cunoaşte/ te implică/ pătrunzându-ţi în inimă, legându-te./…e lacrima de pe obrazul unui copil” (Neutralitate). Gândul neelaborat, lacrima de pe obrazul unui copil, imaginile de pe stradă şi de pe Internet, scenele de familie, amintirile de la Iaşi şi întâmplările de la Haifa eliberează certificatul de naştere a poeziei Biancăi Marcovici, unul dintre cei mai importanţii poeţi români contemporani din Israel.

Invitat, Petru Scutelnicu, Bacău

Directorul Revistei Plumb, preluare poezii, decembrie, 2013

Amintire

 

ziare de ceaţă

prin cartiere de argint

in scrisori zornăie toamna

se lasă pe casă

un soare viscolit

e frig in poze

doar clipa in amintire

iarna mi se uită prin casă

şi prin inimă

imi descopilăreşte dealul

şi pădurea

 

Strada zăpezii

 

copilăria trece pe la geam

numele tău lumina străzile

la periferie

cuţitul răzuie melancolia

ninge pană in suflet

coboară toată dragostea

pe singurătatea unei comete

 

DREPT LA REPLICĂ

 

gările au părăsit oraşul

mai umbli desculţ

printre randuri

cu ţara pierdută in azilul

de bătrani

cartierul duhneşte a singurătate

o scrisoare imbătraneşte brusc

 

PASTEL

 

o iarnă in formă de verb

dintr-o noapte ce mai fumegă

pe dungă de stea călătoare

in oraş meu umblă porumbei

prin bulboane de tăcere

 

Melancolie provincială

 

s-a făcut tarziu

intr-un autobuz ostenit

s-a pensionat preşedintele

tribunalului

care ne cerea viaţa

sau abonamentele la control

bodegă amară

şi seara prinsă-n menghină

ninsori de alcool

pe muchie de viaţă

 

Scrisoare la vreme de seară

 

Cuţitul de argint

este o stradă

sau o tristeţe

bezna hohoteşte prin fereastra

 

Vocea poetului

 

platină in triajul gării Bacău

prin artere imi circulă

o copenhagă de iluzii

iarna de aspirină de catifea

Danemarca şi frigul de cuarţ

mangaind poezia

ca pe un pumnal

 

Momente

 

din casa atinsă de spaimă

rămanea numele tău furios

privirea ta răzvrăteşte

o tornadă

in oraş

primăvara incetineşte

prin labirintul de şampanie

dimineaţa la opt şi un sfert

e singurătate

pană la etajul patru

 

Pictură

 

tramvaiele palpau cartiere tarzii

o stradă colţuroasă

trecea printre elegii

oraşul expirat

printre cartiere de spaimă

la Teatrul Bacovia

eram pe trei sferturi trişti

 

Lecţia de matematică

 

figurantul dintr-o piesă oarecare

buimăcit de o rafală

de singurătate

printre flori de catifea

şi logaritmi in baza doi

prin ceaţă vicleană

de martie

ochii tăi de pirită

nici o toamna nu mai trage

la peron

in oraşul palmuit de nepasare

 

Republica poemului

 

mi-e toamna acum pana

la suflet

pana la genunchi pana la brau

din camera cristalină

intram in iubire ca-ntr-un

ocean infiorat

moartea trudită destramă

amintiri dintr-o patrie năucă

 

Manifest

 

oraşul

colindă prin cărţi

şi prin basme de mătase

primarul răsfoieşte vise in sala

de şedinţe

 

Canton

 

ucenic orfan

noapte cu arlechini

furişat intr-o ţară amară

un canton demolat

am strans cateva duminici

intr-o halta disperata

melancolie insangerata

pleaca taxiuri spre toate visele

lumii

 

Magazinul

 

magazinul a cucerit oraşul

iarna grea ca un ţipat

seara roade temelia casei

traiam in poezia asta pe

muchie de cuţit

la cinematograful „ viaţa obligatorie”

 

Frig

 

intr-o patrie atentă

viaţa o ghilotină

copilăria a rămas

in vitrine

era o librărie la intersecţia

străzii Doja cu Rodnei

vreo 50 de ani cheltuiţi

intr-o patrie de staniol

ţării mele ii e frig

şi tramvaiele abia mai palpaie

prin ploaie

 

 

conducere

Carnetul de conducere

Nu-mi vine să cred, viaţa îţi rezervă foarte multe surprize! În România vremurilor grele, înainte de anul 1991 nici nu visam că voi conduce în Israel o maşină. Visul meu de atunci era să câştig o maşină la loto, mai apoi s-o vopsesc în roz şi s-o montez în holul meu cel mare…şi să dorm în ea… Pentru că altfel nu aveam cum să-mi cumpăr o maşină, decât să fii dat banii şi să aştept ani de-a rândul pe o lista de priorităţi. Dar nici nu era cazul să mă înscriu. Nici nu merita. Benzina nu era şi, pe de-asupra o săptămână circulau maşinile cu număr „cu soţ” iar cealaltă săptâmână numerele” fără soţ „. Iar eu aveam soţ şi copiii de crescut.
Deci, cum mi-am luat eu carnetul de conducere în Israel e subiect de film. Prima dată ca „ola hadaşa” profesorul de conducere m-a întrebat ” de unde am aterizat” pentru că a remarcat că nu cunosc cartierele din Haifa şi pe unde trebuia să circul. Cel mai mult m-a impresionat că a încercat să înveţe româneşte, pentru că nu aveam nicio reacţie la cuvintele spuse în ivrit. Până la urmă a învăţat el romîneşte spunându-mi „dreapta, stânga” scriindu-şi pe uşă cuvintele să nu le uite…Nu de alta puteam provoca un accident de maşină…Nu mai spun ce accent avea. Mă distra copios pronunţia lui.
Testul l-am dat după vreo 50 de ore. Vorba vine, 50 de ore. Fiecare oră costa 80 de sekeli însă conduceam numai vreo 45 de minute. Maşina trebuia să ajungă la alt elev luându-l din faţa casei, mai mult, lua benzină pe timpul meu. Aşa că lucrurile s-au precipitat Emoţiile m-au copleşit când verificatorul a intrat în maşină. „Stânga” mea nu era stânga lui deci am picat cu succes! A urmat încă multe lecţii
cu întrerupere mare. Cică aşa erau legile. Am avut timp să ajung la Paris la fratele meu care conducea cu viteză incredibilă. A ajuns uneori şi la 130 de km . Încât, odată la coborârea din maşină mi s-au tăiat picioarele şi am căzut în genunchi.
Aşa că la testul numărul” 7 „am luat examenul. Mare minune…considerându-mă anti-talent. La 40 de km-pe oră mi s-a părut însă” floare la ureche „condusul. Învăţasem de la fratele meu să conduc cu ochii. Mai mult, profesorul a observat că sunt emotivă când mi se spune că am test. Aşa că nu m-a anunţat că am verificator în maşină. La fel mi s-a întâmplat şi la un concert de vioară. Fiind emotivă, vioara îmi tremura în mână odată cu piciorul. Din acest motiv am preferat să cânt numai în orchestră. Cutia de rezonanţă a vieţii mele. Acolo mă puteam desfăşura… Marii anonimi e şi prima mea carte de poezie.Titlul e sugerat de emotivitate. Nu puteam fi artistă. Alţii sunt numai artişti şi se complac în stilul ăsta ca scriitori. Nu mai spun ca poetă nu-mi pot recita propriile poeme…Mă împleticesc, cuvintele îmi dispar din faţa ochilor…

Tesul numarul 7…a fost norocos. Cred că de asta am şi 7 nepoţi…e tot numărul meu favorit.
Bianca Marcovici