Volumele lui Petru Scutelnicu

                                                            Capacitatea de (auto)iluzionare

                                                                        şi lirica cerebrală*

 

                                                                                                                             Petre ISACHI

 

            Nimic mai productiv pentru un poet, decât capacitatea de (auto)iluzionare. Dacă cineva vrea să studieze funcţia iluziei şi a mitogenezei, în procesul poetizării din opera unui scriitor, îl rog să (re)citească volumele lui Petru Scutelnicu, în ordinea apariţiei: Paznic la floarea de măceş, 1996; Ameninţarea cu viaţa, 1998; Viaţa de unică folosinţă, 2002; Poem pe cord deschis, 2006; Imperiul cu poeme, 2011, şi, desigur, Îmblânzitorul de iluzii, 2014. Prima constatare a fratelui nostru, cititorul, după lectura textelor, este că iluzia nu numai că nu subminează însuşi conceptul de artă, ci, dimpotrivă, îi asigură longevitatea, cultivând simultan „augusta minciună” a literaturii şi resorturile vanităţii autorului/ receptorului. „Credinţa lipsită de măsură”(=iluzia), a poetului deziluzionat ce-şi proiectează/ transfigurează în poeme concise, o lume contaminată de angoase colective, spaime atavice, complexe, reverberaţii, amintiri, iubiri romantice, despărţiri, melancolii provinciale, „cărţi de zăpadă”, ameninţări, uitare, frig existenţial, „clipe de toamnă”, dictatură, copilărie pierdută, înstrăinare de sine şi de lume etc. este un extraordinar spaţiu al mitogenezei ce-i alimentează poetului imaginarul poetic, harul demiurgic şi inspiraţia.

            Scriitorul născut la Tg. Mureş, cu studii superioare la Cluj-Napoca, transfigurează în vol.  „Îmblânzitorul de iluzii”, un acut sentiment al insecurităţii, omniprezent parcă, într-o cetate etern asediată de provincialism (= o faţetă aparent inofensivă a prostocraţiei ce naşte şi perpetuează abjecţia umană şi „dictatura frigului”), în care amintirea, presimţirea primejdiei şi a iminenţei apocalipsei individuale, sociale, politice, neliniştile firii, sentimentul decăderii morale, spirituale şi a pierderii valorilor consacrate, dezamăgirile ce fac ecuaţia vieţii, ordinea socială fals-europenizată, străină fiinţei individuale şi naţionale, pierderea identităţii sinelui, fatalitatea destinului etc. nu fac decât să decoloreze urmuzian, vălul albastru al iluziei.

            Paradoxal, în alchimia şi arhitectura noului volum, nu poetul „îmblânzeşte iluzia”, ci iluzia necenzurată (= „spiritul ce gândeşte în sensul lui”, J. Paulhan) îl sileşte pe autor să se pună în slujba ei, pentru a înşela gândirea poetică, mitică, filosofică, religioasă etc.. Deschid volumul la întâmplare: „o iarnă în formă de verb/ dintr-o noapte ce mai fumegă/ pe dungă de stea călătoare/ prin oraşul meu umblă porumbei/ ca o rugăciune caldă” (Pastel, p. 30). A doua constatare a fratelui nostru, cititorul, după lectura integrală a volumului. Măria Sa (re)descoperă că inspiraţia balzaciană a lui Petru Scutelnicu, de a face din iluzie, supratema scriiturii nu este întâmplătoare  Mesajul himeric, melancolizat subversiv şi topit în substanţa celor 70 de poeme, are simultan, funcţie estetică, poetică şi poietică: iluzia care ne îmblânzeşte (titlul este voit paradoxal; felicitări!) este creaţie despre care, aşa cum susţinea cândva R. Tagore, nu poţi spune că este ireală. Dimpotrivă! Îmblânzirea iluziei înseamnă, în viziunea prietenului meu Petru Scutelnicu  (toţi poeţii sunt prietenii mei!, nu şi criticii, prozatorii!), îmblânzirea „scorpiei” ce locuieşte confortabil în fiecare din noi, înseamnă perpetua noastră (re)umanizare şi voinţă de comunicare cu celălalt.

            În vol. Îmblânzitorul de iluzii sub prezenţa constelaţiei de teme şi motive, cunoscute cititorului şi din volumele anterioare, legate de fragilitatea fiinţei (v. Peisaj, p. 6; Abur de orhidee, p. 9; Tramvaiul, p. 18; Tandreţe, p. 21; Melancolie provincială, p. 31; Dictatura frigului, p. 64 etc.), poetul, un hierofant al unei inspiraţii aparent întâmplătoare, se descoperă dependent de iluzie şi trădat inexplicabil. Simţindu-se părăsit de iluzii (iluzia copilăriei, tinereţii fără bătrâneţe, prieteniei, iubirii, solidarităţii, aşteptării, comunicării cu celălalt etc.), P.S. (pre)simte ca o fatalitate, primejdia morţii interioare, pericolul vidului sufletesc, în fapt asfixierea sufletului de agresiunea abjecţiei umane. Transfigurarea simfonică a unor teme şi motive, precum: toamna (este reiterată de cca. 19 ori), îngerul, oraşul, soldatul, iarna, scrisoarea, pumnalul, copilăria, tramvaiul, gara, sufletul, spitalul, fotografia uitată, strada etc. naşte o stare poetică transparentă, tragică şi absurdă în acelaşi timp, de ţi „se vede sufletul” şi te determină „să fugi într-o limbă necunoscută”. Fuga de sine, de celălalt, de lume, pierderea credinţei etc. scriu postmodernist muzica elegiacă a volumului  Îmblânzitorul de iluzii.

            Limbajul poetic inconfundabil, marcă a scriitorului autentic (atenţie! există, totuşi, pericolul căderii în manierism) este simultan expresie a spiritului şi a sufletului: „platină în triajul gării/ prin artere îmi circulă/ o copenhagă de iluzii/ iarna de aspirină de catifea/ de penicilină/ Danemarca şi frigul de cuarţ/ mângâind poezia/ ca un pumnal” (Vocea poetului, p. 33). Performanţa poetică a lui Petru Scutelnicu este generată de algebra superioară a spiritului ce configurează sub lirica cerebrală, misterul omului ce „prinde cu sufletul gheaţa lumii” (v. Omul, p.40), încât „absurdul semnificativ” (Călinescu) prinde contur atunci când te aştepţi cel mai puţin: „Cuţitul de argint/ este o stradă/ sau o tristeţe/ bezna hohoteşte prin fereastră” (Scrisoare la vreme de seară, p. 32). Conciziunea poemelor, lapidaritatea versurilor, tristeţile iremediabile, rafalele de singurătate, privirile de cuarţ, melancoliile însângerate, anxietăţile potenţate de o iarnă definitivă, starea de „toamnă ghimpată”, senectutea (pre)simţită ca o ameninţare, minciuna vieţii inclusă în „copenhaga de iluzii”, modul atipic în care îşi cheltuite „însingurarea” în fiecare zi,  nepăsarea existenţială, „gerul din provincii”, senzaţia de lume expirată, ce convieţuieşte într-un azil de bătrâni, absurdul ce se insinuează în progresie geometrică etc. sunt tot atâtea inginerii poetice ce-şi rătăcesc însuşi autorul, într-un labirint borgesian, construit chiar din iluziile celui ce se visa „paznic la floarea de măceş”. Personal cred că Petru Scutelnicu apără cu aceeaşi forţă de (auto)iluzionare frumuseţea lumii; „ figurantul dintr-o piesă oarecare/ buimăcit de o rafală de singurătate/printre flori de catifea/ şi logaritmi în baza doi/ prin ceaţă/ de martie/ ochii tăi de cuarţ/ nici o toamnă nu mai trage la peron/ în oraşul pălmuit de nepăsare” (Lecţia de matematică, p. 36). Tendinţele de eroificare, de sanctificare şi de tabuizare (v. Rugă, p. 8; Cuvinte, p. 15; Tristeţea unei clipe, p. 24; Drept la replică, p. 29; Viaţa, p. 43; Copilăria, p. 55; Frigul ostenit, p. 62; Strada, p. 73 etc.), sunt atenuate de melancoliile „torenţiale” de sorginte bacoviană, de ludicul barbian şi de cuminţenia pământului specifică oricărui poet ardelean ce se îmbată cu poezie şi cu virtute, respectând, în principiu, toate interdicţiile.

            De fapt, aici am vrut să ajung. Interdicţia omniprezentă în lumea în care trăim naşte nevoia de iluzie poetică, potenţează măreţul mister al existenţei de care suntem fascinaţi şi intuiţia lirică, mai exact intuiţia pură necesară poetizării: „păsarea măiastră/ îţi tulbură cerul din privire/ ţi se face seară/ prin sălcii încovoiate de somn/ primăvară atât de cadâncă/ încât se întorc salcâmii acasă/ viaţă zornăitoare/ pe Covaci şi Gabroveni/ viaţă îndepărtată/ îţi prind o stea căzătoare/ în mijlocul inimii” (Aiputea să atingi melancolia, p. 72).

            Arta de a vizualiza stările, ideile, iluziile, interogaţiile, mirările, revoltele etc. transformă vol. Îmblânzitorul de iluzii într-o pictură oarbă, ce se aude în loc să se vadă (apud. Leonardo Da Vinci). Se aude muzica unui suflet ce se crede trădat de iluzii, de prieteni, de lume. Îl asigur pe redactorul-şef al revistei Plumb: iluziile nu trădează niciodată. Noi suntem cei care le trădăm. Noi uităm că cine trădează se trădează. Cu siguranţă, poetul Petru Scutelnicu va continua să cugete (adică să se iluzioneze la modul absolut), să scrie „cărţi de zăpadă” (v. şi poemul cu acelaşi nume, p.74), să viseze la „fântâni sălbatice” şi să mângâie „poezia, ca pe un pumnal”.

 

            Petru Scutelnicu, Îmblânzitorul de iluzii, Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2014.                                           

comunicat de presa

POEZIA LA IAŞI

 

 

În perioada 22-25 iunie 2014, la Iaşi va avea loc Festivalul internaţional „POEZIA LA IAŞI”, ediţia I,  la care vor participa 100 de poeţi din România, Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Franţa, Israel. Poeţilor invitaţi la prima ediţie aFestivalului Internaţional ”Poezia la Iaşi” li se va conferi titlul de POET AL IAŞULUI de către Primarul Municipiului Iaşi. Acţiunea este inclusă în cadrul Festivalului Internaţional al Educaţiei. Programul este următorul:

 

POEZIA LA IAŞI

Ediţia I, 22 – 25 iunie 2014

 

Preambul

 

20.06.2014

 

Ora 18, Parcul Copou

Pavel Gătăianţu și Adrian Grauenfels –

despre poezia în limba română din Serbia și Israel

 

21 iunie 2014

Ora 19, Parcul Copou

Mircea Dinescu în Iași

 

22 iunie 2014

ora 11-14

„Poezia la Iaşi” – Recitaluri de poezie ale poeţilor Iaşului în cartierele:

PIAŢA UNIRII, COPOU, TĂTĂRAŞI, ALEXANDRU CEL BUN, PALAS,

PIETONAL ŞTEFAN CEL MARE

 

22 iunie 2014

ora 18 – DESCHIDEREA  MANIFESTĂRILORPOEZIA LA IAŞI

în Parcul Copou

O SUTĂ DE POEŢI CUCERESC IAŞUL

 

23.06.2014 – orele 12-14 şi 17-19

Lecturi publice în cartierele Iaşului

COPOU, ALEXANDRU CEL BUN, TĂTĂRAŞI, PALAS, PIAŢA UNIRII,

PIETONAL ŞTEFAN CEL MARE, LĂPUŞNEANU, PODU ROŞ

 

24.06.2014

Orele 12-14 şi 16-18

Lecturi publice în cartierele Iaşului

COPOU, ALEXANDRU CEL BUN, TĂTĂRAŞI, PALAS, PIAŢA UNIRII,

PIETONAL ŞTEFAN CEL MARE, LĂPUŞNEANU, PODU ROŞ

Începând cu orele 19 – Casa de Cultură „Mihai Ursachi”

Noapte de poezie la Iaşi – decernarea titlului de POET AL IAŞULUI

 

Lecturile publice în cartierele Iaşului  – COPOU, ALEXANDRU CEL BUN, TĂTĂRAŞI, PALAS, LĂPUŞNEANU, PIAŢA UNIRII, PODU ROŞ, PIETONAL ŞTEFAN CEL MARE, vor avea loc după următorul program:

 

23.06.2014, orele 12-14 şi 17- 19

24.06.2014, orele 12-14 şi 16- 18, ora 19 Casa de Cultură „Mihai Ursachi” , Noaptea de poezie de la Iaşi;

 

PROGRAMARE LECTURI PUBLICEPOEZIA LA IAŞI”

 

 

Grupe

23 Iunie 2014

24 Iunie 2014

Orele

12,00-14,00

Orele

17,00-19,00

Orele

12,00-14,00

Orele

16,00-18,00

Cassian Maria Spiridon

Valeriu Matei

Nicolae Dabija

Vasile Tarâţeanu

Florentin Palaghia

Carmen Steiciuc

Gabriel Chifu

Lia Faur

Aurel Pantea

 

Pietonal Ştefan cel Mare

Palas

Alexandru cel Bun

Tătăraşi

Adi Cristi

Mircea Dinescu

Ion Hadârcă

Adrian Grauenfels

Ion Mureşan

Varujan Vosganian

Florin Iaru

 

Palas

Pietonal Ştefan cel Mare

Lăpuşneanu

Piaţa Unirii

Nicolae Panaite

Arcadie Suceveanu

Teo Chiriac

Lucian Alexiu

Hanna Botta

Nichita Danilov

Rita Chirian

 

Piaţa Unirii

Alexandru cel Bun

Pietonal Ştefan cel Mare

Podu Roş

Lucian Vasiliu

Nicolae Spătaru

Leo Butnaru

Vasile Muste

Nicolae Sava

Dorin Ploscaru

Dan Mircea Cipariu

Emil Brumaru

Clara Mărgineanu

 

Alexandru cel Bun

Piaţa Unirii

Palas

Pietonal Ştefan cel Mare

Daniel Corbu

Dan Coman

Nicolae Corlat

Horia Zilieru

Liviu Antonesei

Emilian Marcu

 

Tătăraşi

Copou

Piaţa Unirii

Lăpuşneanu

Paul Gorban

Aurel Ştefanachi

Slavco Almăjan

Angela Furtună

Valeriu Stancu

Vasilian Doboş

 

Copou

Tătăraşi

Podu Roş

Palas

Marius Chelaru

Grigore Chiper

Paul Gătăianţu

Sterian Vicol

Marian Drăghici

Ion Tudor Iovian

Ion Lascu

Dorin Popa

 

Podu Roş

Lăpuşneanu

Tătăraşi

Copou

Valentin Talpalaru

Ilie Zegrea

Adrian Alui Gheorghe

Gellu Dorian

Carmellia Leonte

Liviu Apetroaei

 

Lăpuşneanu

Podu Roş

Copou

Alexandru cel Bun

24 iunie, Orele19,00: Parcul CopouToate Echipele

 

 

 

 

 

Lecturi preambulPOEZIA LA IAŞI”

22 IUNIE 2014, orele 11,00-14,00

 

Echipa

Locul

Corina Matei Gherman

Radu Andriescu

Cristina Dascălu

Matei Hotopilă

Dumitru Spătaru

Florentin Dumitrache

 

Palas

Paul Gorban

Vasile Burlui

Constantin Popa

Carmen Stanciu

Anastasia Gavrilovici

Adi Cărăuleanu

Emanuel Guralivu

 

Piaţa Unirii

Friedrich Michael

Mihaela Grădinaru

Indira Spătaru

Dorin Cozan

Cristina Chiprian

Vasile Fluturel

 

Tătătaşi

Dan Bogdan Hanu

Vlad Gheorghiu

Ştefania Hănescu

Lucian Parfene

Constantin Mănuţă

Alexandru cel Bun

Livia Iacob

Aura  Muşat

Andrei Patraş

Manon Piţu

Constantin Acosmei

Traian Mocanu

 

Pietonal Ştefan cel Mare

Bogdan Federeac

Ioana Coşereanu

Şerban Axinte

Vlad Gheorghiu

Oana Lazăr

Gabriela Chiran

Maria Mănucă

 

Copou

Deschidere, ora18 , PARCUL COPOU