Ultima dragoste, cenaclul din Haifa

Prima şedinţă de cenaclu s-a desfăşurat sub semnul Aniversării poetei Bianca Marcovici, schimbarea prefixului de curând. Poeta a predat invitaţiilor lista scriitorilor din A.S.I.L.R. din anul 1998, cea primtă de pe vremea când a fost în Conducerea ASOCIAŢIEI. Pe atunci lista cuprindea 45 de persoane. S-a ţinut un moment de reculegere pentru cei mulţi dispăruţi. A mai menţionat că timp de 4 ani fiind în Cenaclu” A. Klein” din Haifa a fost nevoită să-ţi întrerupă activitatea din motive de sănătate  ! Reluarea activităţii este doar o iniţiativă la care speră să-şi dea concursul mulţi scriitori din Israel. Opera lor este o „moştenire lirică” marginalizată în România. Deci, e nevoie să ne facem cunoscuţi! Din cei prezenţi care au dorit să se prezinte şi să citească au fost scriitorii prof. Marlena Braister, preşedina A. S.I. deexpresie franceză, traducătoarea scriitorului Amos Oz, care a prezentat activitatea ei ca scriitoare de limbă franceză şi română. Poeta a anunţat că mai sunt 13 asociaţii ale scriitorilor în Israel de expresii diferite, rusă, arabă etc etc…Citind poemul său în franceză şi română a remarcat că cuvântul „ecou”   nu  sună prea bine tradus din franceză în română. A urmat Harry Bar-Şalom care a cititi o proză publicată în” Revista Familiei”, autor care scrie poezie şi în limba franceză. Mai apoi a luat cuvântul Silvia Kaţz din Acco care a citit un fragment din romanul ei povestind şi peripeţiile publicării primului ei roman. Cert e că fragmentul citit a dat naştere la o controversă. Scriitorul Harry Bar-Şalom a ţinut să adauge că” nu se va culca niciodată cu scriitoarea” după ce personajul Adela din cartea romancierei a spus că „toţi bărbaţii cu care m-am culcat au murit”! A urmat scriitorul din Naţeret, Berhold Acherman care a povestit despre munca sa la cele câteva romane, chiar la o vârstă înaintată de peste 80 de ani. A adus cu sine cartea „Întrebări nerostite” carte dedicată topografilor, prietenii şi colegii de-o viaţă. A citit un fragment despre viaţa şi dragostea celor de la azilul de bătrâni, o nouă carte care se conturează în viitor! La pauza necesară, gazda a servit sarmale cu mămăligă. S-a băut şampanie şi băuturi răcoritoare. Tortul festiv a încununat seara. A urmat un moment de divertisment, invitaţi Edi Mattes arhitect, grafician , pictor şi debutant în literatură menţionând dialogul confesiune făcut cu poeta Bianca Marcovici, carte apărută recent la Sibiu într-o antologie a mai multor autori numită” Dincolo de cuvânt” îngrijită de poeta Valentina Becart. A urmat pictoriţa Zâna Bercovici care a prezentat ultimele ei albume cu picturi expuse şi la Viena, prezentând, de asemenea şi activitatea sa de curatoare. Nu în ultimul rând   Nanu Peri a ţinut şi el o mică prelegere ca jurnalist al cotidianul” Jurnalul Săptămânii”, ultima sa apariţie fiind despre scriitorul Virgil Duda! A urmat un moment de epigrame citite de Andy Ceauşu de la Tel Aviv cara a stârnit hohote de râs printre in vitaţi. După care a debutat în poezie citind din manuscrisele sale de sertar ! La sfârşit, după pauza de cafea , dulciuri a urmat poeta Biaanca Marcovici cara a pomenit de bilanţul ei poetic la o vârstă rotundă, prilej de a continua această acţiune şi pe viitor. Poeta a anunţat cartea ei electronica” Ultima dragoste”…titlu bun şi pentru numele cenaclului! De asemenea a povestit de cartea sa apărută la Iaşi, „Opera Omnia” şi despre „Muntele meu, Carmel” editată de „Revista Familiei”, editor Dragos Nelersa. Mai apoi a a cititi unul din poeme sale,  „Partidul Poeţilor”, în care rezumă că” poeţii nu sunt actori”, predând astfel textul ei de proza ” Bastonul de cauciuc” apărut în revista” Maximul” să-l citeasă un alt  invitat. Aici a intervenit violonista Ruti Bron care a sugerat că nu toţi dirijorii sunt tehnocraţi, făcând o remarcă pe marginea prozei autoarei! Au mai rămas scriitori care nu au citit, dar care o vor face data viitoare! Au fost prezenţi şi prietenii de familie!

Cărţile   autorilor au fost expuse într-un colţ al salonului, precum şi revistele din Israel şi România. La plecare gazda a oferit reviste de colecţie cadou!

A consemnat B.M.

(c)

Dincolo de cuvânt

Dincolo de cuvânt”( Confesiunea poetului, prozatorului) (Editura ARHIP ART Sibiu, 2012) este o carte cu multe personaje. Vreo treizeci şi şase; cred că n-am greşit numărătoarea. Poeţi şi prozatori, aleşi pe sprânceană de Valentina Becart, coordonatoarea volumului. Ţie, care vei citi această carte, permite-mi să-ţi pun o simplă întrebare: ai fost vreodată inspirat de o carte cu atâta intensitate? Mie, îţi spun drept, cuvintele care mi-au rămas în minte după ce-am parcurs “Dincolo de cuvânt”, mi-au ghidat paşii spre zări îngemănate cu nenumărate răspunsuri la atâtea întrebări pe care le aveam în cap, nedesluşite. O dată întoarsă şi pagina 433, ultima, o dată atinse şi cele din urmă cuvinte aşezate pe coperta a patra, semnate de Zaharia Sângeorzan: «Există o teamă de a „demitiza”, da a înlocui „idolii” de ieri, cu cei de azi? Nu este oare nevoie de un mai mare curaj în a recunoaşte valorile de astăzi, cu riscul de a tulbura apele încremenite ale ierarhiilor supravieţuind încă unor obscure inerţii?»– pentru mine a însemnat, de fapt, primul pas făcut spre o destinaţie în care ştii că speranţa te inundă când eşti încărcat de îndoială. Cartea Valentinei Bercart nu a zăbovit în zadar în mâinile mele. Am aflat lucruri inedite în a recunoaşte, cum bine zicea confratele Sângeorzan, valorile de astăzi, fiindcă în respectivul volum se găsesc, într-adevăr, cuvinte curajoase care tulbură apele încremenite ale ierarhiilor de ieri.

Am citit pagină cu pagină, m-am oprit asupra frazelor ţesute cu migală (în sărbătorile sfârşitului de an, ai timp suficient la îndemână pentru lectură!) şi am descoperit noi idoli, poeţi sau prozatori de azi, poate tot atât de valoroşi ca şi cei de ieri: Radu Botiş, Ioan Adrian Trifan, Menuţ Maximilian, Elena Trifan, Any Drăgoianu, Cella Negoiescu, Mihaela Cristescu, Victoria Fătu Nalaţiu, Valentina Bisog ( Becart), Cezarina Adamescu… Lista ar putea fi mult mai mare. Mă las prins, înspre final, în mrejele exigenţei şi mă opresc aici. Asta nu înseamnă că nu mai sunt şi alţi poeţi sau prozatori, prezentaţi în carte, care nu pot fi încălziţi cu iubirea căldurii mele! Cuvântul are asupra vieţii noastre o putere fantastică. E o constatare care nu-mi aparţine doar mie. Am apucat vremea când Religia se preda în şcoală încă din clasa întâia primară. Preotul satului ne-a învăţat – şi noi am ţinut minte, în ani – că la începutul lumii a fost Cuvântul. Şi Cuvântul era cu Dumnezeu, iar Dumnezeu era Cuvântul! Mai târziu am aflat că acest mesaj sfânt se află în primele rânduri ale Epistolei Iubirii a Apostolului Ioan, căruia cu mândrie îi port numele (ca prenume!). Dar ce se află Dincolo de cuvânt? Dincolo de cuvinte?… Cineva spunea: simţi doar cu ochii sufletului. În cartea Valentinei Becart, tot cu ochii sufletului am citit despre dragostea de netăgăduit a autoarei (coordonatoarea unei opere ce merită aşezată în rafturile oricărei biblioteci) faţă de confraţi, speranţa că niciodată cultura scrisă nu va fi abandonată. Cartea tipărită are farmecul ei, are parfumul ei tipografic. Ea este liantul între anii noştri, de la cei ai copilăriei la cei ai bătrâneţii adânci, care ne ghidează viaţa fără să ne dăm seama.

Ioan BARBU, Rm. Vâlcea , 10 anuarie 2013

*Vin şi completez: emoţionante, impresionante, rupte din realitatea timpului lor, pline de umor, alteori de dramatism, privite cu ochi adolescentini ( Floentina Dinu, Mădălina Donos) sau cu maturitatea la care a ajuns conştiinţa fiecăruia în parte (critica dură făcută celor care “cârmuiesc” literatura), întâmplări care le-au schimbat cursul vieţii… îi recomandă ca prozatori, poeţi de înaltă ţinuţă: Ioan BARBU/Victor BECHEANU/Floarea CĂRBUNE/ Emil ILIESCU/Tatiana SCURTU/MUNTEANU Sorin CERIN/Dora Alina ROMANESCU/ Ion VANGHELE/Ana Irina IORGA/Al Florin ŢENE/Bianca MARCOVICI/Ion NĂLBITORU/Gheorghiţa DURLAN/Niculae VRĂSMAŞ/Virgil STAN/Delia STĂNILOIU/Gheorghe RĂDUCAN/Anastasia GÂRNEAŢĂ/Elena PĂDURARU/Lucreţia IONESCU/Tănase CARAŞCA/Vasile POPOVICI/Alexa Gavril BÂLE/Cristian HARNĂU. Răsfoind acest volum, veţi găsi adevărate comori sufleteşti , oferite cu generozitate de fiecare scriitor în parte.

Valentina Becart
11 ianuarie 2013  

foaia albă a poetului

Foaia albă a poetului

Insulta lunii

Dragostea mea străluceşte închisă

Într-o colivie

Ca un canar despărţit de cănăriţă

Printr-un carton galben murdar

Plin cu pătrăţele

Imitând gardul umbră.

Femeia slabă şi furioasă hotărăşte

Să spună lucrurilor pe nume

Tăcerea din ultimii ani

A făcut-o mai demnă

Şi-a smuls cuvintele din inimă

Şi le-a dat viaţă

Rezultatul e magic

Din surdină trilul unui canar

Echilibrează poemul solar

Bianca Marcovici